Ogłoszenia - sprzedaż nieruchomości i ruchomości

 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezbudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Nr działki 2961, 2962, 2963 położonej w m. Biedrzychów, cz. 58/4 położonej w m. Sobów..

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:57:06 | Data modyfikacji: 2020-12-09 13:58:25.
  Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Nr działki 1803/547, 492/2 położonej w Ożarów oś. Wzgórze, cz. działki 331/4 położonej w Ożarów, ul. l. Mazurkiewicza, działki 540/1, 540/4 położonej w Ożarowie, cz. działki 93/1 położonej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:49:50 | Data modyfikacji: 2020-12-09 13:59:37.
 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Nr części działki 781/25 położonej w Ożarowie ul. Kolejowa, cz. 401 położonej w Sobótce.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-09 13:45:34.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działki numer 1811/19 (pow. 0,0898 ha) i 1813/18 (pow. 0,0899 ha) położone na istniejącym osiedlu domków jednorodzinnych w Ożarowie na ul. Dębowej. Teren osiedla uzbrojony w media (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz). Działki niezabudowane, budowlane o kształcie prostokąta, porośnięte niskimi trawami.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-12-01 10:10:12.
  Informacja o wyniku przetargu z dnia 03 września 2020 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 714/1 o pow. 0,3960 ha położonej w Glinianach przy ul. Opatowskiej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-09-11 09:06:24 | Data modyfikacji: 2020-09-11 09:07:57.
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 20 sierpnia 2020 roku, na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 682 położonej w Glinianach przy ul. Ożarowskiej.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-28 08:37:49.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ew. 714/1 o pow.0,3960 ha położonej w Glinianach przy ulicy Opatowskiej zabudowanej budynkiem magazynowym, stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-28 08:13:17.
 Informacja o wyniku przetargu w dniu 3 lipca 2020 r. na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1803/650, 1803/651, 1803/652 i 1803/653 położonych w Ożarowie na Osiedlu Wzgórze.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-16 12:05:37.
 Informacja o wyniku przetargu w dniu 2 lipca 2020 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1811/21 oraz 1811/23.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-16 11:59:39.
 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Ożarów, działka oznaczona nr ew. 682 o pow. 0,1100 ha położonej w Glinianach przy ul. Ożarowskiej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-07-14 08:40:38.
 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-25 11:11:47.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym część działki 1803/555 oraz działka 1803/546 położonych w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-04 11:41:59.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 22 maja 2020 r. dotyczącego nieruchomości rolnej oznaczonej nr ew. 401 o pow. 2,9000 ha. położonej w Sobótce stanowiącą własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-01 12:15:40.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 21 maja 2020 r. dotyczącego nieruchomości rolnych oznaczonych nr ew. 47/3, 48/4, 48/6, 48/10, 48/12, 49/3, 50, 51, 52, 55, 57/1, 58/1, 59/1, 153/1, oraz części działek oznaczonych nr ew. 56/1, 60/1, 62/1, 63/1, 64/1 położonych w Ożarowie stanowiących własność Gminy Ożarów..

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-29 09:28:33.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 21 maja 2020 r. dotyczącego nieruchomości rolnej oznaczonej nr ew. 446 o pow. 3,1100 ha. położonej w Jankowicach stanowiącą własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-29 09:21:18 | Data modyfikacji: 2020-05-29 09:22:44.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa. Dotyczy działek 1803/65, 1803/651, 1803/652, 1803/653 położonych w miejscowości Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-26 08:51:31.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów działki nr 1811/21, 1811/23 położone w miejscowości Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-05-25 09:36:10.
 Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy oznaczonej nr ew. 682 o pow. 0,11 ha położonej w miejscowości Gliniany.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 08:21:43.
 Przetarg ustny nieograniczony nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Ożarów nr działki cz. 401 o powierzchni 2,9 ha położonej w Sobótce.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-17 08:25:41.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w miejscowościach Gliniany, Potok Wieś

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-16 09:46:56 | Data modyfikacji: 2020-04-16 10:09:46.
 Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 714/1 o pow. 0,3960 ha położonej w Glinianach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-16 09:34:10.
 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Ożarów, łączna powierzchnia 12,4329 ha, położona w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-14 08:46:04 | Data modyfikacji: 2020-04-14 08:47:53.
 Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Ożarów oznaczonej nr ewidencyjnym 446 o powierzchni 3,1100 ha położonej w Jankowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-14 08:39:59 | Data modyfikacji: 2020-04-14 08:42:58.
 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, działki nr: cz.592/2, cz.593/1, 594/1 oraz 665/2 położone w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-07 13:52:44.
 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w miejscowości Dębno.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-04-02 09:58:00.
 Ogłoszenie o odwołaniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ożarowie przy ul. Dębowej, zbycie prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Ożarowie na Osiedlu Wzgórze i dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Jankowicach wyznaczonych na dzień 03.04.2020 r. o godz. 800, 1000 i 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1 pok. nr 16

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Sobieraj - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2020-03-26 13:26:38.
 Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy o powierzchni 2,9 ha, położonej w miejscowości Sobótka

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:51:09.
 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, działki numer: 47/3, 48/4, 48/6, 48/10, 48/12, 49/3, 50, 51, 52, 55, 57/1, 58/1, 59/1, 153/1 oraz części działek 56/1, 60/1, 62/1, 63/1, 64/1 stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:13:24.
 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym o numerach 905 i 257 położonych w Glinianach.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:04:01.
 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Ożarów, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 446 o powierzchni 3,1100 ha położona w Jankowicach.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-27 14:22:00.
 Przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, działki niezabudowane, budowlane przeznaczone pod budowę garaży murowanych szeregowych, położone na terenie budownictwa wielorodzinnego - osiedle, o numerach 1803/650, 1803/651, 1803/652 i 1803/653.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-27 14:14:34.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów, działki położone na istniejącym osiedlu domków jednorodzinnych o numerach 1811/21 oraz 1811/23.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-27 13:53:46.
 Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy, działka o numerze ewidencyjnym 446 o powierzchni 3,1100 ha położona w Jankowicach.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-21 07:58:31.
 Wykaz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność skarbu państwa przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działki niezabudowane, budowlane przeznaczone pod budowę graży murowanych szeregowych położone na Osiedlu Wzgórze o numerach 1803/650, 1803/651, 1803/652, 1803/653.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-08 09:07:03.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki położone na istniejącym osiedlu domków jednorodzinnych na ul. Dębowej o numerach 1811/21 i 1811/23.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-08 09:00:09.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym, lokal po byłej szkole położony w Glinianach przy ul.Rynek 48 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 908.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-12-09 14:47:54.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów dz. nr ew. 1810/11, 1810/12, 1810/13, w Ożarowie oraz dz. nr ew. 742/2, 742/3 w Sobótce.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-09-20 09:41:23.
Gmina Ożarów/Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ożarowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż
samochodu ciężarowego do 3,5t marki Volkswagen

Ogłoszenie z załącznikami

 Gmina Ożarów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki Volkswagen

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak - Kierownik OPS w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-08-21 14:29:20 | Data modyfikacji: 2019-08-21 14:36:52.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów dz. nr ew. 1810/11, 1810/12, 1810/13, w Ożarowie oraz dz. nr ew. 742/2, 742/3 w Sobótce

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2019-08-08 13:56:26.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 1810/11, 1810/12, 1810/13 - Ożarów, 742/2, 742/3 - Sobótka.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:23:31.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 06 czerwca 2019 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:45:50.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów działki nr 1813/12, 1813/13, 1399 położone w miejscowości Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-30 10:57:52.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 614 poł. w Janowie oraz 446 poł. w Jankowicach.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:46:00.
 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym położonych w Ożarowie przy ul. Ostrowieckiej 1.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-28 09:21:45.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki numer 1813/12, 1813/13 i 1399 położone w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:56:54.
 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów położonej w miejscowości Janów, numer działki 614 o pow. 0,3300 ha.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:06:56.
 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 446 o pow. 3,1100 ha położonej w Jankowicach stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:02:20.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-03-05 07:56:22.
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 17 stycznia 2019 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 446 położonej w Jankowicach.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-25 10:02:31.
 Informacja o wyniku przetargu, który odbył się 10 stycznia 2019 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 614 i 859/3 położonych w Janowie oraz 243/2 położona w Jankowicach.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-18 12:24:17.
 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Tomasz Sobieraj - Sekretarz Gminy - z up. Burmistrza | Data wprowadzenia: 2019-01-11 15:45:42.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 158/1 o pow. 600 m/2 położonej w Ożarowie przy ul Leśnej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Sobieraj - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:46:57.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-12-24 10:31:17.
 Burmistrz Ożarowa Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów działka nr 446 położona w Jankowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-12-10 07:37:05.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów działki nr 614, 859/3 w miejscowości Janów, oraz działka nr 243/2 w miejscowości Jankowice.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:02:36.
  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 22 listopada 2018 r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ew. 1813/7 oraz 1813/11

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:09:13.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów, działki położone na istniejącym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Akacjowej w Ożarowie o numerach 1813/7 i 1813/11.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Z-ca burmistrza Paweł Rędziak | Data wprowadzenia: 2018-10-15 09:24:54 | Data modyfikacji: 2018-10-15 09:26:38.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki numer: 614 położona w Janowie, 859/3 położona w Janowie, 243/2 położona w Jankowicach.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Z-ca burmistrza Paweł Rędziak | Data wprowadzenia: 2018-10-15 09:17:44.
 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 446 położona w Jankowicach.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Z-ca burmistrza Paweł Rędziak | Data wprowadzenia: 2018-10-15 09:10:11.
 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, działka nr ew. 1743 położona w Dębnie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Z-ca burmistrza Paweł Rędziak | Data wprowadzenia: 2018-10-15 09:03:41 | Data modyfikacji: 2018-10-15 09:05:23.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 20 września 2018 r w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego 4/6 części w działce nr 4014.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-09-28 07:46:38.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działki położone na istniejącym osiedlu domków jednorodzinnych o numerach 1813/7 oraz 1813/11.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-27 09:30:36.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-13 14:50:18.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów, działki nr 3428 - położona w Lasocin, ul. Biedrzychowska, 2514 - położona w Lasocin ul. Zapiecek, 4014 udział 4/6 - położona w Nowe.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Tomasz Sobieraj | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:37:22.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w trybie bezprzetargowym zlokalizowanego w Ożarowie przy ul. Ostrowieckiej 1

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:16:15.
 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym, które znajdują się na parterze dwukondygnacyjnego budynku biurowego położonego na działce oznaczonej numerem ew. 1814 w Ożarowie, ul. Partyzantów 13

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:14:09 | Data modyfikacji: 2018-05-29 08:42:29.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów, działki nr 3428 - położona w Lasocin, ul. Biedrzychowska, 2514 - położona w Lasocin ul. Zapiecek, 4014 udział 4/6 - położona w Nowe.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:40:03.
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza V przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki Volkswagen.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:20:34.
 Wykaz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 1803/674 położona w Ożarowie na Osiedlu Wzgórze stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2018-04-16 14:34:10.
 Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 22 marca 2018 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 665/1, 666 i 667 położonych przy Placu Wolności w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2018-03-30 09:22:40 | Data modyfikacji: 2018-03-30 09:30:23.
 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Biedrzychów, numer działki 2567.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:34:53.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. działki nr 3428, dz. nr 2514, dz. nr 4014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-02-19 10:21:38.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ew. 665/1 o pow. 0,0145 ha, 666 o pow. 0,0169 ha i 667 o pow. 0,0134 ha położonych przy Placu Wolności w Ożarowie zabudowanych budynkiem handlowo-usługowym i budynkiem dawnego biletownika przy byłym dworcu autobusowym stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2018-02-13 14:17:39.
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza IV przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Volkswagen.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak | Data wprowadzenia: 2018-02-07 13:38:04.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym. Lokal zlokalizowany na pierwszym piętrze w dwukondygnacyjnym budynku administracyjno-usługowym przy ul. Ostrowieckiej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2018-02-02 08:24:37.
 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej w Ożarowie, nr działki 492/3.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:51:05 | Data modyfikacji: 2018-02-02 08:19:22.
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza III przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki Volkswagen

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:16:43.
 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na istniejącym osiedlu domków jednorodzinnych o numerach: 1810/3, 1811/13, 1811/14, 1811/16, 1813/13, 1813/14 z dnia 21.12.2017r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:01:31 | Data modyfikacji: 2017-12-29 12:04:08.
 Wykaz nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ew. 665/1 o pow. 0,0145 ha, 666 o pow. 0,0169 ha i 667 o pow. 0,0134 ha położonych w Ożarowie przy Placu Wolności zabudowanych budynkiem handlowo-usługowym i budynkiem dawnego biletownika przy byłym dworcu autobusowym dla których Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgi wieczyste KI1S/00042458/4 i KI1S/00042464/9 stanowiących własność Gminy Ożarów przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-12-22 12:31:43.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów. Działki położone na istniejącym osiedlu domków jednorodzinnych o numerach: 1810/3, 1811/13, 1811/14, 1811/16, 1813/13, 1813/14.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-11-16 12:05:48 | Data modyfikacji: 2017-11-22 07:37:03.
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza II przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki Volkswagen

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-09 10:55:41.
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki Volkswagen

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:55:19.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki położone na istniejącym osiedlu domków jednorodzinnych o numerach: 1810/3, 1811/13, 1811/14, 1811/16, 1813/13, 1813/14

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-10-03 14:53:04.
 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, w miejscowościach: Nowe - działka nr 1873, Biedrzychów - działki nr 2961, 2962, 2963, Szymanówka - działka nr 75/1, Sobów - działka nr cz. 58/4.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-09-15 08:25:12.
 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-09-08 10:03:39.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-08-17 11:13:26.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:40:39.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów, działki numer: 184 o powierzchni 0,6400 ha położona w Jakubowicach, 327 o powierzchni 1,3000 ha położona w Janopolu.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-04-21 10:43:04.
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM. Burmistrz Ożarowa ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu FIAT DOBLO 1,9 JTD

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-14 14:27:30.
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM Burmistrz Ożarowa ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki Volkswagen

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-10 15:02:02.
 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów, działki numer: 184 o powierzchni 0,6400 ha położona w Jakubowicach, 327 o powierzchni 1,3000 położona w Janopolu.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Toamsz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-03-09 08:27:35.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki numer: 1811/18 - Ożarów, ul. Dębowa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-02-24 07:47:42.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów, działki numer: 1811/15 - Ożarów, ul. Akacjowa, 1811/17 - Ożarów, ul. Akacjowa, 327 - Janopol.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-02-03 08:32:42.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1813/9, 1810/9, 1810/10, 768/145 i 184, który odbył sie w dniu 5 stycznia 2017 roku.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-01-13 08:04:19.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów, działka numer 1811/18 o powierzchni 0,0895 ha położona w Ożarowie, ul. Dębowa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2017-01-11 10:23:45.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów, działki numer: 1811/15 - Ożarów, ul. Akacjowa, 1811/17 - Ożarów, ul. Akacjowa, 327 - Janopol.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2016-12-19 07:46:08 | Data modyfikacji: 2016-12-19 07:48:11.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów, działki numer: 1813/9 - Ożarów, ul. Akacjowa, 1810/9 - Ożarów, ul. Brzozowa, 1810/10 - Ożarów, ul. Brzozowa, 184 - Jakubowice, 768/145 - Ożarów, ul. Klonowa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:52:40.
 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki numer: 1811/18 - Ożarów, ul. Dębowa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2016-11-22 12:27:59.
 Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 129/1 o powierzchni 2,1382 ha położonej w Jankowicach zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00063610/1 stanowiącej własność Gminy Ożarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2016-11-08 11:11:49.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki numer: 1811/15 - Ożarów, ul. Akacjowa, 1811/17 - Ożarów, ul. Akacjowa, 327 - Janopol.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2016-11-03 08:17:01.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki numer: 1813/9 - Ożarów, ul. Akacjowa, 1810/9 - Ożarów, ul. Brzozowa, 1810/10 - Ożarów, ul. Brzozowa, 184 - Jakubowice, 768/145 - Ożarów, ul. Klonowa.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2016-09-29 07:49:26.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów położonych w miejscowościach: Jankowice - nr działki 276, Ożarów nr działek - 210, 1404, 67/4.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2016-03-10 10:06:25.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów położonych w miejscowościach: Jankowice - nr działki 276, Ożarów nr działek - 210, 1404, 67/4.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2016-01-25 11:20:30 | Data modyfikacji: 2016-01-25 11:21:51.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działka nr 276 w miejscowości Jankowice oraz działki nr 210, 1404, 67/4 w miejscowości Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-12-03 09:42:48 | Data modyfikacji: 2015-12-03 09:43:51.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-24 08:28:40.
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 12 listopada 2015 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów położonych w miejscowościach: Jakubowice (nr 152/2 i nr 185/1) oraz Ożarów (nr 768/142).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-11-20 09:05:23 | Data modyfikacji: 2015-11-20 09:08:35.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów położonych w miejscowościach: Jakubowice (nr 152/2 i nr 185/1) oraz Ożarów (nr 768/142).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-10-08 08:29:14 | Data modyfikacji: 2015-10-08 08:30:57.
 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie informuje o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Ożarowie, ul. Stodolna 3

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Dyrektor ZGKiM Ożarów Krzysztof Antoniewski | Data wprowadzenia: 2015-09-18 14:47:06.
 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Ożarowie, ul. Stodolna 3

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Dyrektor ZGKiM Ożarów Krzysztof Antoniewski | Data wprowadzenia: 2015-09-14 14:18:52.
 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Ożarowie, ul. Stodolna 3

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Dyrektor ZGKiM Ożarów Krzysztof Antoniewski | Data wprowadzenia: 2015-08-27 14:15:38.
 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze publicznego przetargu ustnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krzysztof Antoniewski | Data wprowadzenia: 2015-08-05 13:30:53.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 19 czerwca 2015 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ew. 210 o pow. 0,1797 ha położonej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-29 09:47:06.
 Wykaz nierucgomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowościach Jakubowice o numerach działek 152/2 i 185/1 oraz w Ożarowie numer działki 768/142

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-18 14:51:32.
 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów położonej w miejscowości Ożarów o nr 210 i pow. 0,1797 ha.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-05-15 09:43:40.
 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-03-26 09:39:23.
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 5 marca 2015 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 567 o pow. 0.2300 ha położonej w Janowie oraz 210 o pow. 0.1797 ha położonej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:32:12.
 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Biedrzychów, numer działki 2667 o powierzchni 2,6800 ha

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-02-27 09:22:56.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-01-27 23:16:21.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 9 stycznia 2015

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:34:50.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w miejscowościach Janów (numer działki 567) i Ożarów (numer działki 210)

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-12-11 10:05:42.
 Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 13.11.2014 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym: 31 o pow. 0,5800 ha położonej w Śródborzu stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-11-21 08:01:01.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1803/660 o pow. 21m2, 1803/661 o pow. 21m2, 1803/663 o pow. 20m2, 1803/664 o pow. 20m2, 1803/665 o pow. 20m2 i 1803/666 o pow. 20m2 położonych w Ożarowie na Osiedlu Wzgórze.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-11-20 12:07:32.
 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 31 o pow. 0,5800 ha położonej w Śródborzu dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00081737/9 stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-10-08 08:32:28.
 Wykaz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:23:01.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 28.08.2014 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3194 o pow. 0,5500 ha położonej w Lasocinie oraz numer 31 o pow. 0,5800 ha położonej w Śródborzu stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-09-05 08:46:09 | Data modyfikacji: 2014-09-05 08:48:39.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-08-19 10:25:11.

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3194 o pow. 0,5500 ha położonej w Lasocinie oraz numer 31 o pow. 0,5800 ha położonej w Śródborzu stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:25:32.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:57:16.
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 3 kwietnia 2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:38:14.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Lasocin i Śródborze

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-04-01 13:32:45.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów. Działki nr 774/13 oraz 1811/8 położone na istniejącym osiedlu domków jednorodzinnych. Teren osiedla uzbrojony w media (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz). Działki budowlane, niezabudowane w kształcie prostokąta.)

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:05:52.
 Informacja o wyniku przetargu w dniu 30 grudnia 2013 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2014-01-08 08:12:25 | Data modyfikacji: 2014-01-08 08:17:34.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów, położonych na istniejącym osiedlu domków jednorodzinnych. Działki uzbrojone w media (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz).

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-11-19 07:43:04.
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 4 listopada 2013 r. na sprzedaż nieruchmości gruntowych położonych w Karsach, Suchodółce, Maruszowie i Jankowicach.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-11-12 08:07:22.
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 4 listopada 2013 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2405 o powierzchni 0,9200 ha położonej w Lasocinie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-11-12 08:02:03.
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 21 października 2013 na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1803/646 i 1803/647.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-11-08 08:38:33.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Karsach, Suchodółce, Maruszowie i Jankowicach stanowiących własność gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-09-27 14:55:07.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2405 o pow. 0,9200 ha położonej w Lasocinie dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00042478/0 stanowiącej własność gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-09-26 14:37:31 | Data modyfikacji: 2013-09-27 12:08:52.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-09-26 08:26:20.
 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2510/3 o powierzchni 0,2479 ha położonej w Lasocinie przy ul. Ożarowskiej 13 zabudowanej budynkiem byłej mleczarni, który odbył się dnia 16 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:27:47.
 Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:51:35.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1803/646 o pow. 17 m2 i 1803/647 o pow. 17 m2 położonych w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-09-16 12:24:59.
 Ogłoszenie Burmistrza Ożarowa o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 714/1 o powierzchni 0,3960 ha położonej w Glinianach przy ul. Opatowskiej zabudowanej budynkiem magazynowym dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00053526/2 stanowiącą własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-09-16 12:10:30.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 714/1 o powierzchni 0,3960 ha położonej w Glinianach przy ulicy Opatowskiej zabudowanej budynkiem magazynowym, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00053526/2 stanowiącą własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-08-13 14:22:22.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2510/3 o powierzchni 0,2479 ha położonej w Lasocinie przy ul. Ożarowskiej 13 zabudowanej budynkiem byłej mleczarni dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00060468/9 stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-08-13 14:16:34.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym, zlokalizowanego w nowo wybudowanym dwukondygnacyjnym budynku administracyjno-usługowym w Ożarowie przy ul. Ostrowieckiej 1

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-07-09 09:11:27.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-07-03 22:18:25.
 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-06-25 23:10:46 | Data modyfikacji: 2013-07-02 11:38:20.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Lasocin i Śródborze

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:49:05.
 Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 714/1 o powierzchni 0,3960 ha położonej w Glinianach przy ulicy Opatowskiej zabudowanej budynkiem magazynowym dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00053526/2 stanowiącej własność Gminy Ożarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-06-18 08:38:08.
 Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2510/3 o powierzchni 0,2479 ha położonej w Lasocinie zabudowanej budynkiem byłej mleczarni

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-06-11 15:04:40.


 Wykaz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:48:07.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w trybie bezprzetargowym zlokalizowanego na parterze dwukondygnacyjnego budynku biurowego, położonego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1814 o pow. 5,6353 ha w Ożarowie przy ul. Partyzantów 13

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-04-09 20:06:29.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 24 stycznia 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie przy ulicy Stodolnej 1, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ożarowie oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1810/7 przy ul Brzozowej, 1811/10 przy ul Akacjowej i 1813/6 przy ul. Sosnowej dla których Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KII S/00042702/0 oraz nieruchomości o numerze 240/5 położonej w Przybysławicach dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KII S/00062223/4.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:58:41.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2012-12-20 11:02:14.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2012-11-27 14:19:57.
 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Ożarowie i Przybysławicach przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2012-10-30 08:41:38.
 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Maruszowie przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2012-10-30 08:37:44.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2012-08-30 09:43:56.
 Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2510/3 o powierzchni 0,2479 ha położonej w Lasocinie przy ul. Ożarowskiej 13 zabudowanej budynkiem byłej mleczarni dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00060468/9 stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2012-03-06 07:47:42.
 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2510/3 o powierzchni 0,2479 ha położonej w Lasocinie przy ul. Ożarowskiej 13 zabudowanej budynkiem byłej mleczarni dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00060468/9 stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2012-01-24 08:41:38.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 621/3, 622/2 i 623/2 o łącznej powierzchni 105 m2 położonych w Ożarowie przy ul. Jana Pawła II zabudowanych budynkiem handlowo-usługowym dla których Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00061345/8, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2012-01-02 13:16:37.
 Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 8 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2510/3 o powierzchni 0,2479 ha położonej w Lasocinie przy ul. Ożarowskiej 13, zabudowanej budynkiem byłej mleczarni.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-12-27 10:18:59.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2510/3 o powierzchni 0,2479 ha położonej w Lasocinie przy ul. Ożarowskiej 13 zabudowanej budynkiem byłej mleczarni dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00060468/9 stanowiącej własność Gminy Ożarów - Duplikat - pierwotne ogłoszenie opublikowano dnia 02.11.2011 o godz. 09.34.21

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-12-27 10:13:03.
 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-12-20 07:56:51.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 621/3, 622/2 i 623/2 o łącznej powierzchni 105 m2 położonych w Ożarowie przy ul. Jana Pawła II zabudowanych budynkiem handlowo-usługowym dla których Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00061345/8, stanowiących własność Gminy Ożarów - Duplikat - pierwotne ogłoszenie opublikowano dnia 2011-11-16 o godz. 09:47:00

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-12-07 09:50:59.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-09-15 09:36:46.
 Wykaz nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 621/3, 622/2 i 623/2 o łącznej powierzchni 105 m2 położonych w Ożarowie przy ul. Jana Pawła II zabudowanych budynkiem handlowo-usługowym stanowiącym własność Gminy Ożarów, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-09-15 09:25:27.
 Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2510/3 o powierzchni 0,2479 ha położonej w Lasocinie zabudowanej budynkiem byłej mleczarni stanowiącej własność Gminy Ożarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-09-06 08:25:27.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-08-02 09:03:40.
 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów w dniu 07 lipca 2011 r.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-07-20 09:41:04.
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 10 czerwca 2011 roku na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 630 zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. 32 m2 położonej w Ożarowie przy ul. Stodolnej na tzw. "Małej Targowicy", stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:46:42.
 Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wólce Chrapanowskiej, zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-14 08:58:51 | Data modyfikacji: 2011-06-15 08:05:39.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-02 11:09:48.
 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Ożarowie przy ul. Stodolnej tzw."Mała targowica"

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-05-25 14:59:10.
 Informacja o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczego na najem lokali użytkowych w dwukondygnacyjnym budynku użytkowym przeznaczonym w części na dworzec autobusowy położony w Ożarowie przy ul. Ostrowieckiej.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-05-13 09:06:30.
 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 372 o pow. 0,5900 ha położonej w Wólce Chrapanowskiej zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Tomasz Pietras | Data wprowadzenia: 2011-05-10 12:23:46.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Sławomir Rafał Zapalski - Administrator UMiG Ożarów | Data wprowadzenia: 2011-05-05 14:56:29.
 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu, Ożarów, ul. Stodolna (Mała Targowica)

Opublikowane przez: Sławomir Rafał Zapalski - Administrator UMiG Ożarów | Data wprowadzenia: 2011-04-27 14:58:58.
 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Sławomir Rafał Zapalski - Administrator UMiG Ożarów | Data wprowadzenia: 2011-04-26 15:05:18.
 II przetarg ustny nieograniczony na najem trzech lokali użytkowych w nowowybudownym budynku dworca autobusowego w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Rafał Zapalski - Administrator UMiG Ożarów | Data wprowadzenia: 2011-04-20 09:12:52.
 Wykaz nieruchumości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży Ożarów, ul. Kolejowa

Opublikowane przez: Sławomir Rafał Zapalski - Administrator UMiG Ożarów | Data wprowadzenia: 2011-04-13 14:42:18.
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 29 marca 2011 r. na najem lokali w budynku dworca autobusowego położonego w Ożarowie przy ul. Ostrowieckiej.

Opublikowane przez: Sławomir Rafał Zapalski - Administrator UMiG Ożarów | Data wprowadzenia: 2011-04-06 15:01:27.
 Informacja o wyniku przetargu w dniu 28 marca 2011 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 372, położonej w Wólce Chrapanowskiej, zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej, stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Rafał Zapalski - Administrator UMiG Ożarów | Data wprowadzenia: 2011-03-29 12:07:03.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2011-03-23 10:11:27.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-09 14:08:38.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem czterech lokali użytkowych w Ożarowie przy ul. Ostrowieckiej 1

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2011-02-25 15:10:12.
 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 372 o pow. 0,5900 ha położonej w Wólce Chrapanowskiej zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00057487/4 stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sławomir Rafał Zapalski - Administrator UMiG Ożarów | Data wprowadzenia: 2011-02-23 12:35:47.
 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Sławomir Rafał Zapalski - Administrator UMiG Ożarów | Data wprowadzenia: 2011-02-17 11:55:31.
 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Wólce Chrapanowskiej, zbudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej przeznaczonej do sprzedaży.

Opublikowane przez: Sławomir Rafał Zapalski - Administrator UMiG Ożarów | Data wprowadzenia: 2010-12-21 07:34:31.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, w miejscowości Stróża.

Opublikowane przez: Sławomir Rafał Zapalski - Administrator UMiG Ożarów | Data wprowadzenia: 2010-11-26 08:00:37.
 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, który odbył się w dniu 8 listopada 2010 r.

Opublikowane przez: Administrator Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2010-11-16 14:49:09.
 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-10-14 14:18:29.
 Ogłoszenie Burmistrza Ożarowa o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Administrator Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2010-10-06 14:56:58.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-28 08:15:08.
 Informacja o podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gm. Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-06-01 07:14:03 | Data modyfikacji: 2010-06-01 07:15:26.
 Informacja o wynikach przetargu z dnia 19 kwietnia 2010 r.

Opublikowane przez: Administrator Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2010-04-19 12:58:48.
 Ogłoszenie Burmistrza Ożarowa o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Administrator Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2010-03-17 09:06:13.
 Ogłoszenie Burmistrza Ożarowa o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów

Opublikowane przez: Administrator Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2010-01-05 15:04:21.
 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-11-27 10:34:15.
 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem młyna gospodarczego oznaczonej nr ewidencyjnym 1009/2 o powierzchni 0,1015 ha położonej w Ożarowie przy ul. Kolejowej, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00053526/2 stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-11-17 09:30:21.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-11-02 14:53:45.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:16:29 | Data modyfikacji: 2010-06-01 07:16:12.
 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem młyna gospodarczego oznaczonej nr ewidencyjnym 1009/2 o powierzchni 0,1015 ha położonej w Ożarowie przy ul. Kolejowej, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą KI1S/00053526/2 stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-10-16 08:35:47.
 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-06-25 14:18:06.
 Ogłoszenie Burmistrza Ożarowa o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Karsy, który miał odbyć się 28.05.2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie UMiG w Ożarowie, ul. Stodolna 1, pok. nr 16

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-05-20 15:52:04.
 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem młyna gospodarczego oznaczonej nr ewidencyjnym 1009/2 o powierzchni 0,1015 ha położonej w Ożarowie przy ul. Kolejowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-05-15 12:37:25.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-05-04 07:51:08.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-03-13 14:06:33 | Data modyfikacji: 2009-03-13 14:39:53.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-02-09 14:40:43.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem młyna gospodarczego oznaczonej nr ewidencyjnym 1009/2 o powierzchni 0,1015 ha położonej w Ożarowie przy ul. Kolejowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-02-05 08:16:37.
 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-23 14:38:29.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-12-19 13:53:53.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-12-19 13:53:12.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:50:09.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-11-03 11:59:37.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-09-29 09:08:11.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-09-12 09:58:21.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-09-10 14:25:59.
 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-09-10 14:24:24.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-09 10:56:59.
 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:08:38.
 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:07:09.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-23 13:41:56.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-01-28 14:20:25.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-01-21 10:32:24.
 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-01-10 13:42:40.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-12-31 13:42:48 | Data modyfikacji: 2008-01-21 08:28:28.
 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-16 13:28:47.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedarz nieruchomości gruntowych stanowiących własnoć Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-20 13:58:43 | Data modyfikacji: 2007-07-31 09:33:56.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-17 10:00:05 | Data modyfikacji: 2007-07-31 09:33:34.

Zobacz:
   Archiwum
Data wprowadzenia: 2007-07-17 10:00:05
Data modyfikacji: 2007-07-31 09:33:34
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska