Loklany Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich

 Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Ożarów na lata 2006-2013

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 10:36:48.
 Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne - Aktualizacja

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 13:11:24 | Data modyfikacji: 2009-04-23 13:14:11.
 Uchwała Nr XLII/286/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008 - 2013 i lata następne.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 10:45:45.
 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008 - 2013 i lata natępne - Aktualizacja listopad 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 10:54:34.
 PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OŻARÓW NA LATA 2016 – 2023

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:03:54.

Zobacz:
    Rok 2017
Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:03:54
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych