Zagospodarowanie Przestrzenne

 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Andrzej Ożóg - Kierownik Referatu | Data wprowadzenia: 2011-01-05 11:19:22 | Data modyfikacji: 2020-08-18 12:33:16.
 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH SOŁECTW LASOCIN – SZYMANÓWKA przyjęty uchwałą Nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 września 2005r. – tekst.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-12-27 14:28:02 | Data modyfikacji: 2011-12-27 14:30:59.

 

 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH SOŁECTW LASOCIN – SZYMANÓWKA przyjęty uchwałą Nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 września 2005r. – mapa w skali 1:5000

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-12-27 14:06:13 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:20:33.
 Uchwała Nr XXIX/199/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI SOBÓW GMINA OŻARÓW” i uchwała Nr XXIX/200/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR II MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI ZAWADA GMINA OŻARÓW”.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-10-06 12:40:59 | Data modyfikacji: 2011-10-06 12:45:44.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH SOŁECTW LASOCIN – SZYMANÓWKA DLA DZIAŁEK NR 2508/1 I 2508/2 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI LASOCIN WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO” w dniach od 28.01.2011r. do 21.02.2011r. i możliwości składania uwagi do projektu zmiany nr I w/w planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2011r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-20 07:12:11 | Data modyfikacji: 2011-01-20 10:25:55.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 20.04.2011r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr V/28/2011 z dnia 2 marca 2011r. o przystąpieniu do sporządzania STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY oraz o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków do studium w terminie do dnia 31maja 2011r.

Opublikowane przez: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:40:19.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 18_07_2011r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały nr VII/61/2011 z dnia 05 maja 2011r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI GMINY OŻARÓW W GRANICACH SOŁECTW LASOCIN – SZYMANÓWKA” i możliwością zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2011-07-20 14:03:46.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 14.06.2016r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania ,,zmiany Nr IV Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ożarowa”, zwanego dalej ,,zmianą planu”. Obszary objęte ,,zmianą planu” obejmują tereny zlokalizowane w mieście Ożarów przy ulicach tj. Ostrowieckiej, Mazurkiewicza, Kolejowej i Jaworowej w gm. Ożarów.. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w ,,zmiany planu” lub opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu w terminie do dnia 20 lipca 2016r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-06-14 09:35:34 | Data modyfikacji: 2016-06-14 12:06:54.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XX/151/2012 z dnia 3 lipca 2012r. o przystąpieniu do sporządzania ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW”, obejmującego obszar zlokalizowany w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś, gm. Ożarów oraz o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków do w/w zmiany planu w terminie do dnia 7.08.2012r..

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-07-16 10:02:04 | Data modyfikacji: 2012-07-16 13:30:42.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 20.08.2012r. zawiadamiające społeczeństwo o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY oraz o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków do sporządzanej prognozy w terminie od dnia 4 września 2012r. do dnia 24 września 2012r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-08-20 13:30:51 | Data modyfikacji: 2012-08-20 13:35:51.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 08.11.2012r. zawiadamiające społeczeństwo o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW””, obejmującego obszar zlokalizowany w obrębach ewidencyjnych Potok Kolonia i Potok Wieś, gm. Ożarów oraz o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków do sporządzanej prognozy w terminie od dnia 23.11.2012r. do dnia 13.12.2012r..

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-11-08 12:52:29 | Data modyfikacji: 2012-11-09 09:42:04.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXI/156/2012 z dnia 25 września 2012r. o przystąpieniu do sporządzania ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA”, obejmującego obszar zlokalizowany w granicach działki o nr ewidencyjnym 1814 położonej w mieście Ożarów oraz o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków do w/w ,,zmiany planu” w terminie do dnia 05 grudnia 2012r..

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2012-11-13 08:27:59.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 04.01.2013r. zawiadamiające społeczeństwo o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA”, obejmującego obszar zlokalizowany w granicach działki o nr ewidencyjnym 1814 położonej w mieście Ożarów oraz o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków do sporządzanej prognozy w terminie od dnia 19.01.2013r. do dnia 08.02.2013r..

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-01-04 13:35:47.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXVIII/204/2013 z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lipca 2012r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr I Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Gliniany – Duranów”. Obszar objęty ,,zmianą planu” jest położony w części obrębów ewidencyjnych tj. Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w ,,zmiany planu” lub opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu w terminie do dnia 20 marca 2013r..

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-02-26 07:47:01.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:18:42.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 13.08.2013r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO W/W DOKUMENTU”, w dniach od 21.08.2013r. do 11.09.2013r. i możliwości składania uwag do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-08-13 08:17:38 | Data modyfikacji: 2013-08-13 11:38:30.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 13.08.2013r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO W/W DOKUMENTU”, w dniach od 21.08.2013r. do 11.09.2013r. i możliwości składania uwag do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-08-13 08:01:13 | Data modyfikacji: 2013-08-13 11:48:33.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 20.08.2013r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXX/228/2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzania ZMIANY NR II MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA. Obszar objęty ,,zmianą planu” jest położony w granicach działek o nr 1790/126 i 1803/597 położonych w mieście Ożarów. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w ,,zmiany planu” lub opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu w terminie do dnia 24 września 2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-08-20 07:20:24.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 10_01_2014r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXXVI/266/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA” i możliwością zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-10 14:54:26.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 10_01_2014r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXXVI/267/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO ,,GLINIANY-DURANÓW”” i możliwością zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2014-01-10 14:55:31.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 30.06.2015r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr VI/41/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania ZMIANY NR II MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW”, zwanego dalej ,,zmianą planu”. Obszar objęty ,,zmianą planu” jest położony w części obrębów ewidencyjnych tj. Potok Kolonia, Potok Wieś i Gliniany w gm. Ożarów. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w ,,zmiany planu” lub opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu w terminie do dnia 04 sierpnia 2015r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2015-06-30 12:27:32.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 14.07.2015r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr VI/42/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania ZMIANY NR III MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA, zwanego dalej ,,zmianą planu”. Obszar objęty ,,zmianą planu” jest położony przy ul. Kościuszki w mieście Ożarów. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w ,,zmiany planu” lub opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu w terminie do dnia 18 sierpnia 2015r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-14 08:12:22.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 20.04.2016r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. o przystąpieniu do sporządzania ,,CZĄSTKOWEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU EWIDENCYJNEGO WYSZMONTÓW W GMINIE OŻARÓW”, zwanego dalej ,,planem”. Obszar objęty cząstkowym ,,planem” obejmuje działki położone w obrębie ewidencyjnym Wyszmontów w gm. Ożarów. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w ,,planu” lub opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu w terminie do dnia 26 maja 2016r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-04-20 07:25:42.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 14.06.2016r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania ,,zmiany Nr IV Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ożarowa”, zwanego dalej ,,zmianą planu”. Obszary objęte ,,zmianą planu” obejmują tereny zlokalizowane w mieście Ożarów przy ulicach tj. Ostrowieckiej, Mazurkiewicza, Kolejowej i Jaworowej w gm. Ożarów.. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w ,,zmiany planu” lub opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu w terminie do dnia 20 lipca 2016r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-06-14 12:09:41.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 28.07.2016r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,ZMIANY NR II MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO W/W DOKUMENTU”, w dniach od 12.08.2016r. do 01.09.2016r. i możliwości składania uwag do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2016r.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:32:40.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 07.12.2016r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXIV/171/2016 z dnia 10 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania ZMIANY NR III MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA, zwanego dalej ,,zmianą planu”. Obszary objęte ,,zmianą planu” są położone przy ul. Kościuszki w mieście Ożarów. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w ,,zmiany planu” lub opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu w terminie do dnia 11 stycznia 2017r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2016-12-07 09:35:46 | Data modyfikacji: 2016-12-07 11:42:46.
 Burmistrz Ożarowa podaje do publicznej wiadomości informację z dnia 23.05.2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,ZMIANY NR 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY”, wraz z uzasadnieniem i stanowiskami organów uzgadniających.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-23 14:43:24.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 21.06.2017r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,CZĄSTKOWEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU EWIDENCYJNEGO WYSZMONTÓW W GMINIE OŻARÓW” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu” w dniach od 06.07.2017r. do 27.07.2017r. i możliwości składania uwag do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2017r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-21 08:29:05.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 30.08.2017r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXXV/257/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzania ,,CZĄSTKOWEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU EWIDENCYJNEGO SOBÓTKA W GMINIE OŻARÓW”, zwanego dalej ,,planem”. Obszar objęty cząstkowym ,,planem” obejmuje działki położone w obrębie ewidencyjnym Sobótka w gm. Ożarów. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w ,,planu” lub opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu w terminie do dnia 04 października 2017r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2017-08-30 09:09:48.

Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 04.09.2017r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,ZMIANY NR 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY” w dniach od 12.09.2017r. do 03.10.2017r. i możliwości składania uwag do projektu zmiany studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2017r. Obszar objęty zmianą studium obejmuje części działek o nr ewidencyjnych 398/1 i 428 obręb ewidencyjny Karsy, gm. Ożarów i dotyczy terenu udokumentowanego złoża kredowego wapieni lekkich ,,Karsy 1” dla budownictwa.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-04 11:59:57.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 06.08.2018r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,ZMIANY NR IV MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu” w dniach od 21.08.2018r. do 12.09.2018r. i możliwości składania uwag do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2018r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:45:59.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 11.01.2019r. zawiadamiające o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,CZĄSTKOWEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU EWIDENCYJNEGO WYSZMONTÓW W GMINIE OŻARÓW” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu” w dniach od 29.01.2019r. do 21.02.2019r. i możliwości składania uwag do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:35:45.
 Pismo z dnia 12.03.2020r. znak: ROW-I.7151.14.2020 informujące jakie dane (wytyczne) powinien zawierać wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazywany za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III. Pismo dotyczy wymaganych dokumentów w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich, art. 17 pkt 6 lit c) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-06 08:00:36.
 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONYCH PO DNIU 1 STYCZNIA 1995R. W GMINIE OŻARÓW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-08-13 13:42:19.

Zobacz:
   STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
   MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO (MZP) I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO (MRP). Tereny Gminy Ożarów są podzielone na dwa obszary tj.; ZLEWNIĘ KAMIENNEJ oraz ZLEWNIĘ WISŁY SANDOMIERSKIEJ
   Decyzje Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego.
Data wprowadzenia: 2020-08-13 13:42:19
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP