Skrzynka Podawcza

Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy Ożarów

urzad@ozarow.pl

Ipso iure art. 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 ) oraz  art. 58 ust. 2 Ustawy  o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne.
W związku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. Pozostałe dokumenty pozostaną a limine.

 

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2009-06-10 17:45:03.

Zobacz:
 Referat Spraw Obywatelskich .  Archiwum .  Referat Finansowy .  Ewidencja Działalności Gospodarczej i Handlu .  Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami .  Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej .  WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ .  POMOC PRAWNA . 
Data wprowadzenia: 2009-06-10 17:45:03
Opublikowane przez: Administrator efekt.pl