Konkursy na realizację zadań publicznych

Otwarty konkurs z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na 2021 rok w Gminie Ożarów

Wzór sprawozdania zgodny z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoróf ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań

Wzór oferty zgodny z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoróf ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2021 rok w Gminie Ożarów

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2021-01-04 11:09:47 | Data modyfikacji: 2021-01-04 13:27:04.

Wyniki otwartego kunkursu na realizaję zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wyniki otwartego kunkursu na realizaję zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych i wsparć integracyjnych dla uczestników projektu pn. SENIOR NA PLUS, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 12:29:47.

Wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

 Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. "Pozyskanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:26:19.
Otwarty konkurs z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na 2020 rok w Gminie Ożarów

Protokół z posiedzenia Komisji w sprawie otwarcia, oceny i wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na 2020 rok " w Gminie Ożarów

Regulamin konkursu

Wzór oferty zgodny z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoróf ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wyko

Wzór sprawozdania zgodny z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoróf ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań

 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2020 rok w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-02-10 14:31:43 | Data modyfikacji: 2020-02-11 13:38:31.
 Wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:32:58.
 Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-19 09:44:17.
Otwarty konkurs z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na 2019 rok w Gminie Ożarów

Rozporządzenie Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania tych zadań

Protokół z posiedzenia Komisji w sprawie otwarcia, oceny i wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na 2019 rok " w Gminie Ożarów

 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2019 rok w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:09:46.
  Burmistrz Ożarowa ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-08-26 09:45:05.
 Wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-07-12 08:09:48.
 Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku. Ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2018 roku.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2018-06-15 08:14:22 | Data modyfikacji: 2018-06-15 08:15:41.
 Wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku w Gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-05-25 07:52:52.
 Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku w Gminie Ożarów. Ogłoszenie z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2018-04-18 10:55:42.
 Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2018-03-20 11:38:03.
Otwarty konkurs z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na 2018 rok w Gminie Ożarów

Wyniki otwartego konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2018 rok.

Wzór umowy na realizację zadania publicznego zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r

Wzór sprawozdania na realizację zadania publicznego zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r

Wzór oferty na realizację zadania publicznego zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r

 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2018 rok w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-21 08:34:18 | Data modyfikacji: 2017-12-21 08:53:25.
Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy
społecznej w 2017 roku w Gminie Ożarów
 Wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-06-28 13:54:58 | Data modyfikacji: 2017-06-28 13:59:16.
 Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak | Data wprowadzenia: 2017-05-31 10:31:56.
Otwarty konkurs z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na 2017 rok w Gminie Ożarów

Wyniki otwartego konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2017 rok.

Wzór umowy na realizację zadania publicznego zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r

Wzór oferty na realizację zadania publicznego zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r

Wzór sprawozdania na realizację zadania publicznego zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r

 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2017 rok w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-16 09:50:24 | Data modyfikacji: 2017-01-20 11:52:36.
BURMISTRZ OŻAROWA OGŁASZA KONKURS OFERT NA
WYBÓR REALIZATORA: „PROGRAMU POLITYKI
ZDROWOTNEJ ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH W ROKU 2016”

Szczegółowe warunki oferty

Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie:uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Ożarowie w latach 2015- 2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej

Wzór umowy

Załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 3.

Załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 5.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej Zakażeń Pneumokokowych na lata 2015-2018"

 BURMISTRZ OŻAROWA OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA: „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH W ROKU 2016”

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-07 13:15:28.
Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy
społecznej w 2016r.

Wyniki konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016r.

 Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016r.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:47:45 | Data modyfikacji: 2016-08-24 09:49:51.
Otwarty konkurs z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na 2016 rok w Gminie Ożarów

Wyniki otwartego konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2016 rok.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2016 rok w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:08:41 | Data modyfikacji: 2015-12-28 12:10:34.
  Oferta na wsparcie zadania publicznego z własnej inicjatywy złożonej przez RMG BOKS OŻARÓW

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-10 10:37:02 | Data modyfikacji: 2015-07-10 10:43:53.
Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy
społecznej w 2015 r.
 Ogłoszenie z dnia 7 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:07:52.
 Wyniki otwartego konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2015 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-27 09:36:22 | Data modyfikacji: 2015-02-27 09:39:19.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2015 rok w Gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-29 12:48:59 | Data modyfikacji: 2015-01-29 12:54:03.
 Oferta na realizację zadania publicznego z własnej inicjatywy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-29 11:52:05.
  Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu Pomocy Społecznej w 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-03 13:44:47.
 Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014r

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-30 10:38:41 | Data modyfikacji: 2014-04-30 10:40:14.
 Wyniki otwartego konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:42:12.

Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania WERSJA WORD>>

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2014 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-10 11:58:55.
 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu Pomocy Społecznej w 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-05 08:17:44.
 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Kinga Trela | Data wprowadzenia: 2013-03-13 11:47:01 | Data modyfikacji: 2013-03-14 09:08:53.
 Wyniki otwartego konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:47:59.
 Ogłoszenie o otwartym konkursie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:55:26 | Data modyfikacji: 2012-12-07 09:56:28.
 Wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-06-11 07:19:13.
 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-08 14:51:03.
 Wyniki otwartego konkursu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-02-27 12:37:54.
 Ogłoszenie o otwartym konkursie na upowszechnianie kultury fizycznej i spory na 2012 rok

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-24 13:38:34.
 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-24 13:37:46.

UWAGA!!!


Burmistrz Ożarowa informuje, że zostaje unieważniony konkurs ofert na "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2012 rok" ogłoszony dnia 19.01.2012

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-24 13:30:30.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza otwarty konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2012

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2012-01-19 12:12:56 | Data modyfikacji: 2012-01-19 12:13:47.
 Wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2011-04-22 09:27:28.
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2011-03-16 07:12:42 | Data modyfikacji: 2011-03-16 07:14:49.
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-01 07:31:29.
 Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2010 r.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-04-13 08:15:07.
 Ogłoszenie Burmistrza Ożarowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2010 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-03-04 10:16:55.
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2009-12-15 14:49:27 | Data modyfikacji: 2011-02-01 07:34:02.

Zobacz:
   Archiwum
Data wprowadzenia: 2009-12-15 14:49:27
Data modyfikacji: 2011-02-01 07:34:02
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski