Rewitalizacja

 OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA MIASTA OŻARÓW”

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:26:10.
 Zarządzanie Nr RM/41/2017 Burmistrza Ożarowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarów”

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:28:56.
  Regulamin otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Miasta Ożarów”

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:35:39.
 Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:54:53.
 Załącznik nr 2 - Wzór umowy partnerskiej

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:57:36.
 Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:04:01.
 Załącznik nr 4 - FORMULARZ POMOC DE MINIMIS

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:05:25.
 Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE ŻE PARTNER PROJEKTU NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA, W TYM WYKLUCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 207 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:10:50.
 Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO TOWARÓW

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:12:09.
 Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:16:00.
 Załącznik nr 8 - PROPOZYCJA ZABEZPIECZENIA UMOWY PARTNERSKIEJ

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:17:14.
 Załącznik nr 9 - Oświadczenie, że planowana inwestycja ma charakter nowej inwestycji i nie została rozpoczęta/nie zostanie rozpoczęta przed dniem złożenia przez Gminę Ożarów wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Miasta Ożarów” (tj. 09.10.2017r.)

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:19:08.
 Załącznik nr 10 - DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONE

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:20:58.
 Załącznik nr 11 - WYTYCZNE KWALIFIKOWALNOŚĆ

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:21:57.
 Załącznik nr 12 - KOMUNIKAT ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:23:06.
 PARTNER OŻARÓW MSP - komplet dokumentów (ZIP)

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:31:25.
 Informacja o wyborze partnera z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu pn. "Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-26 13:56:09.

Zobacz:
    Rok 2017
Data wprowadzenia: 2017-09-26 13:56:09
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP