Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione


Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:


Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:


1. wywieszenie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie


2. udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnienie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Miasta i gminy w Ożarowie.


Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

 

Opublikowane przez: Artur Majcher | Data wprowadzenia: 2003-10-17 13:25:54.
Data wprowadzenia: 2003-10-17 13:25:54
Opublikowane przez: Artur Majcher