Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości "OŻARÓW" S.A.

 Sprawozdanie z działalności Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości "OŻARÓW" S.A. w 2004 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-12 11:06:13.

 


 


   Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości „Ożarów” S.A. powstałe w czerwcu 2000r. jest nie nastawioną na zysk jednostką informacyjną, doradczą i szkoleniową.


   Założycielami i akcjonariuszami Centrum są:  Grupa „ OŻARÓW ” S.A. z siedzibą w Karsach, Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie. METALBUD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Karsach, Michał Podlodowski z Ożarowa, Bartłomiej Torbiczuk z Ostrowca Św., Tadeusz Pęczek z Kielc, Dariusz Malinowski z Sandomierza oraz Henryk Karwacki z Ożarowa.


   Przedmiotem działalności Centrum jest :


Ø     inicjowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji w dziedzinie ekonomii, finansów i zarządzania


Ø     prowadzenie doradztwa inwestycyjnego i marketingowego dla małych i średnich przedsiębiorstw


Ø     pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych z partnerami krajowymi i zagranicznymi


Ø     administrowanie krajowymi i zagranicznymi środkami pomocowymi przeznaczonymi na rozwój regionalny.

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-29 08:19:30.
Data wprowadzenia: 2005-04-29 08:19:30
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej