Nabór w Urzędzie

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.
W. Gombrowicza w Ożarowie ogłasza nabór na
stanowisko Głównego Księgowego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie z dnia 22 maja 2020 r w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko : Główny Księgowy

KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Oświadczenie

 Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza | Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:55:27 | Data modyfikacji: 2020-05-27 13:59:38.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Informacja dla kandydatów spełniających wymagania formalne.

 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania przestrzennego

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-24 11:40:14 | Data modyfikacji: 2020-02-12 13:10:06.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Dziennego Domu "Senior+" i Klubu "Senior+"

Informacja dla kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze "Kierownik Dziennego Domu "Senior+" i "Klubu "Senior +"

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Kierownik Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+"

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak - Kierownik OPS w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-12-04 13:28:28 | Data modyfikacji: 2019-12-18 13:24:08.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

Informacja o II etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości podatkowej

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-11-08 12:03:18.
 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:37:06.
 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radca prawny.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:25:17.

Wyniki naboru na wolne stanowisko kierownicze:Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów

Informacja o II etapie naboru na wolne stanowisko kierownicze: Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów.

 Nabór na wolne stanowisko kierownicze: Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-04-10 14:45:17 | Data modyfikacji: 2019-04-11 07:28:28.
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak - Kierownik OPS Ożarów | Data wprowadzenia: 2019-01-14 08:39:01.
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak - Kierownik OPS Ożarów | Data wprowadzenia: 2018-11-19 07:42:37.
 Zarządzenie Nr Or.I.8.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie, Lasocin ul. Rynek 17, 27-530 Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-06-19 14:24:05.
 Zarządzenie Nr Or.I.7.2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 28.05.2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie, Lasocin, ul. Rynek 17, 27-530 Ożarów oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2018-06-05 09:22:22.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie, Lasocin ul. Rynek 17, 27-530 Ożarów

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher | Data wprowadzenia: 2018-05-11 08:49:11.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI FINANSOWEJ W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OŻAROWIE w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krzysztof Antoniewski - Dyrektor ZGKIM w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-02-28 08:44:57.
 Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w ZGKiM w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:13:01.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I MIENIA KOMUNALNEGO w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Tomasz Sobieraj | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:39:58.
 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: "SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI FINANSOWEJ w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie w pełnym wymiarze czasu pracy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krzysztof Antoniewski - Dyrektor ZGKIM w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-02-08 09:44:32.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I MIENIA KOMUNALNEGO.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2018-01-17 12:04:29.
 Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Referent do spraw świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:15:11.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Referent ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:42:53.
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. świadczeń wychowawczych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak | Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:08:47.
 Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie informuje o wynikach naboru na stanowisko: młodszy bibliotekarz.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Jolanta Banach | Data wprowadzenia: 2017-10-31 13:31:39.
 Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie ogłasza nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Jolanta Banach | Data wprowadzenia: 2017-10-13 14:29:59.

Zarządzenie Nr Or.I.12.2017 Burmistrza Ożarowa z dnia 17.05.2017 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, Oś. Wzgórze 54, 27-530 Ożarów

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-09-01 11:24:29.
 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR DS. OŚWIATY i OCHRONY ZDROWIA.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-08-31 10:10:12.
 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Ożarowa Ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds Oświaty i ochrony zdrowia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Mazur-Błaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-08 13:10:10.
 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Ożarowa Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, Os. Wzgórze 54

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:45:11 | Data modyfikacji: 2017-04-05 14:25:02.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Podinspektor ds. kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:17:38.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kancelaryjno-technicznych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-08 10:38:23.
 Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie w pełnym wymiarze czasu pracy

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2017-01-25 10:10:12.
 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko pracy REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie w pełnym wymiarze czasu pracy

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:50:12.
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie w pełnym wymiarze czasu pracy

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:06:19.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Specjalista ds. kosztów i analiz ekonomicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2016-12-12 15:04:18.

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy "Specjalista ds. kosztów i analiz ekonomicznych w ZGKiM w Ożarowie"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-22 07:24:48 | Data modyfikacji: 2016-12-06 11:25:11.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Podinspektor ds. obsługi kasowej"

 Burmistrz Ożarowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. obsługi kasowej.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:17:38.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "Podinspektor ds. ORGANIZACYJNYCH i KADR" w Urzędzie Miejskim w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-16 14:29:28.
 Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze: "Podinspektor ds. Organizacyjnych i kadr"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-03 14:19:59 | Data modyfikacji: 2016-08-03 14:21:34.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. organizacyjnych i kadr.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2016-07-18 14:45:31.
 Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IŻ.00-26-046/16 w ramach działania 9.1. Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:44:42 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:46:15.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy PODINSPEKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KULTURY I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w Urzędzie Miejskim w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:24:36.
 Informacja o kondydatach spełniających wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KULTURY I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Sobieraj | Data wprowadzenia: 2016-06-23 16:06:40.

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU PRZYGOTOWANEGO W RAMACH KONKURSU NR RPSW.09.01.00-IZ.00-26-046/16 W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE

FORMULARZ OFERTY

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU NA WYBÓR PARTNERA

KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA

 OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU PRZYGOTOWANEGO W RAMACH KONKURSU NR: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-046/16 W RAMACH DZIAŁANIA 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIEKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-14 14:30:01.

Kwestionariusz Osobowy Kandydata

 BURMISTRZ OŻAROWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KULTURY I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-06 10:56:28 | Data modyfikacji: 2016-06-09 08:46:00.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy PODINSPEKTOR DS. OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w Urzędzie Miejskim w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-05 12:53:43.
 Informacja o kondydatach spełniających wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2015-12-24 10:06:26.
 Nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-10 08:51:00.

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OŻAROWIE

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:42:44 | Data modyfikacji: 2015-12-08 10:45:27.
 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie anuluje nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA DS. KOSZTÓW I ANALIZ EKONOMICZNYCH, KASJER w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Dyrektor ZGKiM Ożarów Krzysztof Antoniewski | Data wprowadzenia: 2015-03-25 12:20:18.
 SPECJALISTA DS. KOSZTÓW I ANALIZ EKONOMICZNYCH, KASJER w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Dyrektor ZGKiM Ożarów Krzysztof Antoniewski | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:14:59.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY w ramach rzecz realizacji Projektu Systemowego „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów”  

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Małgorzata Dębniak | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:49:40.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR D/S KOORDYNACJI GOSPODARKI ODPADAMI 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-02-21 12:00:01 | Data modyfikacji: 2013-02-21 12:00:59.
NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Jadwiga Banach | Data wprowadzenia: 2012-10-04 10:48:09.

Zobacz:
 Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2012-10-04 10:48:09
Autor: Jadwiga Banach
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów