Wieloletni Plan Inwestycyjny

 Uchwała Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Ożarów na lata 2005-2013

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:27:22.
 WPROWADZENIE

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:28:43.
 CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE OŻARÓW.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:29:36.
 CZĘŚĆ II. ISTOTA I CELE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY OŻARÓW.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:30:34.
 CZĘŚĆ III. ZAŁOŻENIA I ZASADY TWORZENIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY OŻARÓW.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:31:38.
 CZĘŚĆ IV. OCENA I SCENARIUSZE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY OŻARÓW.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:33:52.
 CZĘŚĆ V. ZADANIA INWESTYCYJNE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W LATACH 2005-2013.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:35:00.
 ZAKOŃCZENIE.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:35:26.
 ZAŁĄCZNIK NR I. LISTA RANKINGOWA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2005-2013.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:37:09.

Zobacz:
    Rok 2017
Data wprowadzenia: 2004-11-22 14:37:09
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej