Zamówienia Publiczne

Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:44:27.

BI.271.13.2020.JP Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sobów, Dębno, Janów, Niemcówka i Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:18:58.

BI.271.12.2020.JP Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-17 12:05:52.

BI.271.11.2020.JP Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów .

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-09 10:13:48.

BI.271.10.2020.JP Przetarg nieograniczony na Remont odcinka drogi gminnej Nr 360075T Jakubowice – Grochocice w miejscowościach Jakubowice i Janowice

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-11-27 13:47:16.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów"- FILIA WYSZMONTÓW

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-23 14:07:01.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów"- FILIA WYSZMONTÓW

 

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Barbara Kasińska - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:35:58 | Data modyfikacji: 2020-09-16 09:44:02.

BI.271.9.2020.JP Przetarg nieograniczony na Budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na wietlicę wiejską wraz z zewnętrzną instalacją energii elektrycznej oraz parkingiem do 10 miejsc postojowych w miejscowości Sobów gm. Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-09-14 14:28:13.

BIII.271.8.2020 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zrid dla inwestycji obejmującej „Budowę dróg gminnych nr 360016T ul. Monte Cassino i nr 360084T ul. Przemysłowej.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-09-02 14:23:59.

BIII.271.7.2020 Przetarg nieograniczona na Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasocin gmina Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:36:00.

BIII.271.6.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wojciechówka, Gliniany, Tominy, Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:51:00.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGIProwadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów”

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:08:24.

BIII.271.5.2020 Przetarg nieograniczony na Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ożarów – II etap.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-05-20 14:02:40.

BIII.271.4.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Bałtówka i Nowe gmina Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-05-15 09:46:22.

BIII.271.3.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu osób starszych.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-04-24 09:38:29.
 KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:21:21.

Plan zamówień publicznych 2020 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-02 15:16:37.

BIII.271.2.2020 Przetarg nieograniczony na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ożarowie na potrzeby budowy instalacji do odwadniania i granulacji osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-02-25 11:25:58.

BIII271.1.2020 Przetarg nieograniczony na Adaptacja budynków przeznaczonych na kluby seniora w gm. Ożarów w ramach projektu ”SENIOR NA PLUS”..

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-01-23 15:21:22.

BIII.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-12-04 08:06:41.

BIII.271.11.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wewnętrznej Wólka Chrapanowska –Jankowice od km 0+140 do km 0+470 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego przed erozją

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-09-13 13:39:01 | Data modyfikacji: 2019-09-13 13:41:30.

Przetarg nieograiczony na Indywidualne konsultacje prawnicze dla rodziców w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-28 11:38:17.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych dla Świetlicy Śrdowiskowej Gminy Ożarów od września do 31 sierpnia 2020 roku

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-26 12:36:02.

BIII271.10.2019 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-22 09:23:41.

BIII.271.9.2019 Przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi wewnętrznej Śródborze-Polesie Mikułowskie od km 0+000 do km 0+995 odcinek długości 0,995km- celem zabezpieczenia wąwozu lessowego

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-21 09:04:40.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia plastyczne dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-06 14:49:43.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia muzyczne w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-06 14:27:50.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia a języka angielskiego dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-06 14:08:13.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia wokalne w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-06 12:38:26.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia z informatyki w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-06 11:31:55.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-06 09:37:04.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-06 09:36:23.

BIII.271.8.2019 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dowożonych do przedszkoli i szkół Gminy Ożarów w roku szkolnym 2019/2020

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-05 13:13:20 | Data modyfikacji: 2019-08-06 07:14:54.

BIII.271.7.2019 Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowę i remont dróg gminnych o nawierzchni twardej w gminie Ożarów”

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-25 14:10:45.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz indywidualnego wsparcia dla dzieci w wieku 7-16 lat i ich rodzin w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów” Indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-16 23:08:12 | Data modyfikacji: 2019-07-16 23:14:30.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz indywidualnego wsparcia dla dzieci w wieku 7-16 lat i ich rodzin w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów" Indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-16 22:53:12 | Data modyfikacji: 2019-07-16 23:08:31.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz indywidualnego wsparcia dla dzieci w wieku 7-16 lat i ich rodzin w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów" Indywidualne spotkania z logopedą w Świetlicy Środowiskowej.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-16 22:41:17 | Data modyfikacji: 2019-07-16 23:08:46.

BIII.271.6.2019 Przetarg nieograniczony na Budowę obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowościach Maruszów i Czachów gm. Ożarów- w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:57:12.

Przetarg nieograniczony na adaptacje pomieszszeń na potrzeby Świetlicy Środowiskowej gm. Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-09 12:29:00.

BIII271.5.2019 Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń OSP w Wyszmontowie gm. Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-09 11:02:52.

BIII.271.4.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę (modernizację) dróg dojazdowych w Ożarowie i w Sobowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:21:44 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:40:20.

BIII.271.3.2019 Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2019-06-04 13:28:11.

BIII.271.1.2019 Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowę drogi gminnej nr 360070T w miejscowości Sobótka w kierunku Bożęcina" oraz ,,Przebudowa drogi gminnej nr 3695052T Bugaj-Bożęcin w miejscowości Bożęcin"

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:11:33 | Data modyfikacji: 2019-04-08 14:14:42.
 Plan zamówień publicznych na rok 2019

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2019-02-20 14:06:20.

BIII.271.14.2018 Przetarg nieograniczony na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2019-01-17 13:35:05.

BIII.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:51:58 | Data modyfikacji: 2018-12-10 14:53:30.

Dyrektor MGOK w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę sali koncertowej w MGOK w Ożarowie..

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:47:12.

BIII.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowy chodnika obustronnego przy DK 79 w miejscowości WYSZMONTÓW

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-10-19 12:04:10.

BIII.271.11.2018 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w postaci tabletów w ramach projektu Rozwój świętokrzyskiej e-administracji

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-10-03 14:25:07.

BIII.271.10.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę ładowarki teleskopowej

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-10-01 09:52:16.

BIII.271.9.2018 Przetarg nieograniczony na zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w mieście Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-09-14 14:41:26.

BIII.271.8.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prusy.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 11:46:32 | Data modyfikacji: 2018-08-16 11:47:28.

BIII.271.7.2018 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2018/2019.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:04:09.

BIII.271.6.2018 Drugi przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg gminnych w gminie Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-06-21 12:14:13.

Dyrektor MGOK w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę sali koncertowej w MGOK w Ożarowie.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:16:08 | Data modyfikacji: 2018-06-14 12:08:48.

BIII.271.5.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg gminnych w gminie Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-05-29 13:57:21.

BIII.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-05-09 11:06:34.

BIII.271.3.2018 Przetarg nieograniczony na budowę salki edukacyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, kontenera, wiat magazynowych, rampy rozładunkowej z boksami (PSZOK)

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:22:08.

BIII.271.2.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:52:54.
Plan Zamówień 2018
 Plan zamówień 2018

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:52:05.

BIII.271.1.2018 Przetarg nieograniczony na budowę odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia drogowego w miejscowości Ożarów i Sobów gm. Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-01-03 14:17:46.

BIII.271.13.2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:57:13.

BIII271.12.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę 5 sztuk tablic interaktywnych w ramach projektu AKTYWNA TABLICA.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-11-16 13:35:32.

BIII.271.11.2017 Drugi przetarg nieograniczony na budowę DOMU SENIORA w Ożarowie.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-10-09 12:38:53.

BIII.271.10.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 11:04:54.

Przetarg nieograniczonny na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów gm. Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 08:44:03.

BIII.271.9.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych położonych w miejscowości Sobów i Janopol gm. Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-08 12:54:25.

BIII.271.7.2017 Przetarg nieograniczony na budowę budynku użyteczności publicznej-DOM SENIORA

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-08 11:19:53.

Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości CZACHÓW gm. Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-07 14:48:06.

BIII.271.8.2017 Przetarg nieograniczony na modernizację ciągu drogowego drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Binkowice i Prusy

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:10:17.

BIII.271.6.2017 Przetarg nieograniczony na remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-16 08:54:18.

BIII.271.6.2017 Przetarg nieograniczony na remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-14 15:27:21.

BIII.271.4.2017Przetrag nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych dla pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-06 14:53:06.

BIII.271.3.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych dla pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w ramach projektu WFOŚiGW

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:44:49.

BIII.271.5.2017 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2017/2018

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:12:21.

BIII.271.2.2017Przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowa, ul. Bławatna, ul. Pszeniczna w Ożarowie.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-06-05 14:30:03.

BIII271.1.2017 Przetrag nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:53:59.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-02-02 08:50:07.

BIII.271.10.2016 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu dostawczego typ Doka.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:29:58.

BIII.271.9.2016 Przetarg nieograniczony na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-01 20:08:34.

BIII271.8.2016 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożaów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-09-15 15:04:36.

Przetarg nieograniczony zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2016/2017

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-07-20 12:27:17 | Data modyfikacji: 2016-07-20 12:48:48.

BIII271.7.2016 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biedrzychów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-06-29 14:14:43.

BIII271.6.2016 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:41:52.

BIII271.5.2016Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscościach:Pisary, Sobotka, Zawada i Karsy w gm. Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-05-17 10:10:38.

BIII271.4.2016 Przetarg nieograniczny na Przebudowa dróg gminnych Sobótka – Bugaj, Sobótka – Sobótka Kolonia, Sobotka – Sobotka gmina Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-29 10:21:18.

BIII271.3.2016PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:43:33.

BIII271.2.2016 Przetarg nieograniczony naPrzebudowa drogi gminnej nr 360032T Janów – Tużników na odcinku od drogi powiatowej do drogi gminnej odc. Lasocin – Mieczysławów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:08:44 | Data modyfikacji: 2016-04-13 13:13:00.

BIII271.1.2016 Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 360042T Julianów - Gliniany na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 755 do drogi powiatowej odc. Ożarów - Śródborze.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-03-10 09:56:33.

BIII.271.7.2015 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości do 6 593 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w roku 2015.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-09-29 14:50:48.

BIII.271.6.2015 Przetarg nieograniczony na remont dróg dojazdowych w miejscości Janów, Biedrzychów, Nowe, Lasocin gm. Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-08-06 11:35:01.

BIII.271.5.2015Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Wyszmontów, Tominy, Pisary, Janowice gm. Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-08-06 09:20:12 | Data modyfikacji: 2015-08-06 09:21:17.

Przetarg nieograniczony na dwóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2015/2016

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-07-21 15:04:28.

BIII271.4.2015 Przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych odcinek Pisary-Józefków w gm. Ożarów i odcinek Wyspa - Józefków w gm. Zawichost

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-07-13 08:55:43.

BIII271.3.2015 Przetarg nieograniczony na Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne (śmietniki) z systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:57:39.

BIII271.2.2015 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-06-30 14:42:43.

BIII271.1.2015 Przetarg nieograniczony na budowę obiektów małej architektury na terenie miasta Ożarów w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Ożarowa etap II”.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-06-29 09:47:20.

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych dla ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-04-13 14:26:24.

Dyrektor ZGKiM ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa dla ZGKiM Ożarów .

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Autor: Sebastian Ćwik | Data wprowadzenia: 2015-03-11 10:44:43 | Data modyfikacji: 2015-03-11 10:45:35.

BIII.271.19.2014 Przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów, jako element projektu e-świętokrzyskie

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:37:21.

BIII.271.18.2014 III przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie .

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:04:21.

BIII.271.17.2014 Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego na podstawie którego zostanie wybudowany mały plac zabaw przy szkole podstawowej w Janowicach w ramach programu rządowego "Radosna szkoła".

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-10-07 14:12:48.

BIII.271.16.2014 II przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-30 13:20:29.

BIII.271.15.2014 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg Śmiłów, Przybysławice, Sobótka

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-11 14:41:00.

BIII.271.14.2014 Przetarg nieograniczony- Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:15:06 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:15:46.

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2014/2015 .

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-17 14:50:00.

BIII.271.13 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie gminy Ożarów .

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-16 11:11:15.

BIII.271.12.2014 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-16 09:48:08.

BIII.271.11.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży, drogowej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycją kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:55:24.

BIII.271.10.2014 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-15 08:22:10.

BIII271.9.2014 II Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:49:19.

BIII271.8.2014 Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:17:27.

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-23 15:02:10.

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich dla Zespołu Szkół Ogólnoksztacących im. E.Szylki w Ożarowie

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-18 10:44:35 | Data modyfikacji: 2014-06-18 10:45:21.

BIII271.7.2014PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-05-20 15:05:25.

BIII271.6.2014 Przetarg nieograniczony na remont budynku remizy w msc Jankowice

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-04-16 12:22:35.
BIII.271.5.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów  

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-20 12:56:41 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:58:27.
BIII.271.4.2014 Przetarg nieograniczony na Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów  

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-13 15:31:16.
BIII.271.3.2014 II Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej nad inwestycjąpn Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lasocin  

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:33:46.
BIII.271.2.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej nad inwestycjąpn Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lasocin  

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:20:50.
BIII.271.1.2014 Przetarg nieograniczony na wymianę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji w miejscowości Lasocin
 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-02-23 20:49:01.

Zobacz:
 BIII.271.1.2014 Przetarg nieograniczony na wymianę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji w miejscowości Lasocin .  BIII.271.2.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej nad inwestycjąpn Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lasocin  .  BIII.271.3.2014 II Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej nad inwestycjąpn Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lasocin  .  BIII.271.4.2014 Przetarg nieograniczony na Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów .  BIII.271.5.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów .  BIII271.6.2014 Przetarg nieograniczony na remont budynku remizy w msc Jankowice .  BIII271.7.2014PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich dla Zespołu Szkół Ogólnoksztacących im. E.Szylki w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów .  BIII271.8.2014 Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II .  - BIII271.9.2014 II Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II .  BIII.271.10.2014 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne .  BIII.271.11.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży, drogowej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycją kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa .  BIII.271.12.2014 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów .  BIII.271.13 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie gminy Ożarów .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2014/2015 .  BIII.271.14.2014 Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie .  BIII.271.15.2014 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg Śmiłów, Przybysławice, Sobótka. .   BIII.271.16.2014 II przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie .  BIII.271.17.2014 Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego na podstawie którego zostanie wybudowany mały plac zabaw przy szkole podstawowej w Janowicach w ramach programu rządowego "Radosna szkoła". .  BIII.271.18.2014 III przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie .  BIII.271.19.2014 Przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów, jako element projektu e-świętokrzyskie .  Dyrektor ZGKiM ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa dla ZGKiM Ożarów .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych dla ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie .  BIII271.1.2015 Przetarg nieograniczony na budowę obiektów małej architektury na terenie miasta Ożarów w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Ożarowa etap II”. .  BIII271.2.2015 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów  .  BIII271.3.2015 Przetarg nieograniczony na Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne (śmietniki) z systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem .  BIII271.4.2015 Przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych odcinek Pisary-Józefków w gm. Ożarów i odcinek Wyspa - Józefków w gm. Zawichost .  Przetarg nieograniczony na dwóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2015/2016 .  BIII.271.5.2015Remont dróg gminnych Wyszmontów, Tominy, Pisary, Janowice gm. Ożarów .  BIII.271.6.2015 Przetarg nieograniczony na remont dróg dojazdowych w miejscości Janów, Biedrzychów, Nowe, Lasocin gm. Ożarów .  BIII.271.7.2015 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości do 6 593 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w roku 2015. .  BIII271.1.2016 Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 360042T Julianów - Gliniany na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 755 do drogi powiatowej odc. Ożarów - Śródborze .  BIII271.2.2016 Przetarg nieograniczony naPrzebudowa drogi gminnej nr 360032T Janów – Tużników na odcinku od drogi powiatowej do drogi gminnej odc. Lasocin – Mieczysławów .  BIII271.3.2016PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO .  BIII271.4.2016 Przetarg nieograniczny na Przebudowa dróg gminnych Sobótka – Bugaj, Sobótka – Sobótka Kolonia, Sobotka – Sobotka gmina Ożarów .  BIII271.5.2016Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscościach:Pisary, Sobotka, Zawada i Karsy w gm. Ożarów .  BIII271.6.2016 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów  .  BIII271.7.2016 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biedrzychów .  Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2016/2017 .  BIII271.8.2016 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożaów .  BIII.271.9.2016 Przetarg nieograniczony na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów. .  BIII.271.10.2016 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę używanego samochodu dostawczego typ Doka .  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK .  BIII271.1.2017 Przetrag nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów .  BIII.271.2.2017Przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowa, ul. Bławatna, ul. Pszeniczna w Ożarowie. .  BIII.271.5.2017 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2017/2018  .  BIII.271.3.2017 Przetarg nieograniczony nadostawę pomocy dydaktycznych dla pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w ramach projektu WFOŚiGW .  BIII.271.4.2017Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych dla pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 .  BIII.271.6.2017 Przetarg nieograniczony na remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów .  BIII.271.8.2017 Przetarg nieograniczony na modernizację ciągu drogowego drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Binkowice i Prusy .  Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości CZACHÓW gm. Ożarów .  BIII.271.7.2017 Przetarg nieograniczony na budowę budynku użyteczności publicznej-DOM SENIORA .  BIII.271.9.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych położonych w miejscowości Sobów i Janopol gm. Ożarów. .  Przetarg nieograniczonny na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów gm. Ożarów. .  BIII.271.10.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Ożarów. .  BIII.271.11.2017 Drugi przetarg nieograniczony na budowę DOMU SENIORA w Ożarowie. .  BIII.271.12.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę 5 sztuk tablic interaktywnych w ramach projektu AKTYWNA TABLICA .  BIII.271.13.2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów .  BIII.271.1.2018 Przetarg nieograniczony na budowę odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia drogowego w miejscowości Ożarów i Sobów gm. Ożarów .  BIII.271.2.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów .  BIII.271.3.2018 Przetarg nieograniczony na budowę salki edukacyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, kontenera, wiat magazynowych, rampy rozładunkowej z boksami (PSZOK) .  BIII.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów .  BIII.271.5.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg gminnych w gminie Ożarów .  Dyrektor MGOK w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę sali koncertowej w MGOK w Ożarowie. .  BIII.271.6.2018 Drugi przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg gminnych w gminie Ożarów .  BIII.271.7.2018 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2018/2019 .  BIII.271.8.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prusy. .  BIII.271.9.2018 Przetarg nieograniczony na zakupśredniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w mieście Ożarów .  BIII.271.10.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę ładowarki teleskopowej .  BIII.271.11.2018 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w postaci tabletów w ramach projektu Rozwój świętokrzyskiej e-administracji .  BIII.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowy chodnika obustronnego przy DK 79 w miejscowości WYSZMONTÓW .  Dyrektor MGOK w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę sali koncertowej w MGOK w Ożarowie. .  BIII.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpoadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów .  BIII.271.14.2018 Przetarg nieograniczony na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów .  BIII.271.1.2019 ,,Przebudowa drogi gminnej nr 360070T w miejscowości Sobótka w kierunku Bożęcina” oraz ,,Przebudowa drogi gminnej nr 3695052T Bugaj – Bożęcin w miejscowości Bożęcin”  .  BIII.271.3.2019 Przetrag nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ożarów .  BIII.271.4.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę (modernizację) dróg dojazdowych w Ożarowie i w Sobowie .  BIII.271.5.2019 Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń OSP w Wyszmontowie gm. Ożarów .  Przetarg nieograniczony na adaptacje pomieszszeń na potrzeby Świetlicy Środowiskowej gm. Ożarów .  BIII.271.6.2019 Przetarg nieograniczony na Budowę obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowościach Maruszów i Czachów gm. Ożarów- w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności .  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych: Indywidualne spotkania z logopedą w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie. .  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych: Indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie.  .  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych: Indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie.  .  BIII.271.7.2019 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę i remont dróg gminnych o nawierzchni twardej w gminie Ożarów” .  BIII.271.8.2019 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dowożonych do przedszkoli i szkół Gminy Ożarów w roku szkolnym 2019/2020 .  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodziców w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia z informatyki w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych.  .  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia wokalne w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych.  .  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia a języka angielskiego dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia muzyczne w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych. .  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi-Zajęcia plastyczne dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie dla 3 grup wiekowych .  BIII.271.9.2019 Przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi wewnętrznej Śródborze-Polesie Mikułowskie od km 0+000 do km 0+995 odcinek długości 0,995km- celem zabezpieczenia wąwozu lessowego .  BIII.271.10.2019 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie gminy Ożarów .  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych dla Świetlicy Śrdowiskowej Gminy Ożarów od września do 31 sierpnia 2020 roku .  Przetarg nieograiczony na Indywidualne konsultacje prawnicze dla rodziców w Świetlicy Środowiskowej w Ożarowie .  BIII.271.11.2019 Przetarg na Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Chrapanowska –Jankowice od km 0+140 do km 0+470 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego przed erozją  .  BIII.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów .  BIII.271.1.2020 Przetarg nieograniczony Adaptacja budynków przeznaczonych na kluby seniora w gm. Ożarów w ramach projektu ”SENIOR NA PLUS”. .  BIII.271.2.2020 Przetarg nieograniczony na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ożarowie na potrzeby budowy instalacji do odwadniania i granulacji osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną. .  Plan zamówień publicznych na rok 2020 .  BIII.271.3.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu osób starszych. .  BIII.271.4.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Bałtówka i Nowe gmina Ożarów  .  BIII.271.5.2020 Przetarg nieograniczony na Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ożarów – II etap .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGIProwadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów” .  BIII.271.6.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wojciechówka, Gliniany, Tominy, Ożarów .  BIII.271.7.2020 Przetarg nieograniczony na Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasocin gmina Ożarów .  BIII.271.8.2020 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zrid dla inwestycji obejmującej „Budowę dróg gminnych nr 360016T ul. Monte Cassino i nr 360084T ul. Przemys .  BI.271.9.2020.JP Przetarg nieograniczony na Budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na wietlicę wiejską wraz z zewnętrzną instalacją energii elektrycznej oraz parkingiem do 10 miejsc postojowych w miejscowości Sobów gm. Ożarów. .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów"- FILIA WYSZMONTÓW .  BI.271.10.2020.JP Przetarg nieograniczony na Remont odcinka drogi gminnej Nr 360075T Jakubowice – Grochocice w miejscowościach Jakubowice i Janowice .   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów"- FILIA WYSZMONTÓW .  BI.271.11.2020.JP Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów  .  BI.271.12.2020.JP Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia mobilności.  .  BI.271.13.2020.JP Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sobów, Dębno, Janów, Niemcówka i Ożarów .  Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych . 
Data wprowadzenia: 2014-02-23 20:49:01
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka