Dyrektor MGOK w Ożarowie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę sali koncertowej w MGOK w Ożarowie.

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:34:09.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:57:58.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:57:17.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:44:20.
Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:44:20
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka