Zamówienia poniżej 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/R/2020 - 9.2.1 NA ZAKUP I
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PLASTYCZNYCH

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty Postępowanie 6/R/2020 - 9.2.1 Zakup i dostawa artykułów plastycznych

Formularz Ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 ZAPYTANIE OFERTOWE 6/R/2020 - 9.2.1 NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PLASTYCZNYCH

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Barbara Kasińska - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów | Data wprowadzenia: 2020-11-23 13:38:15.
Data wprowadzenia: 2020-11-23 13:38:15
Autor: Barbara Kasińska - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP
« powrót