Kontrole zewnętrzne w 2013 roku.

 Informacja z badania jakości pracy szkół Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2013-11-04 13:56:27.
 Analiza organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Ożarów oraz propozycja standaryzacji zatrudnienia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-05 14:09:03.
 Protokół z oględzin zrealizowanych zadań w ramach projektu pn: "Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ożarów, pełniącego funkcje społeczne, kulturalne i gospodarcze"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-27 08:30:36.
 Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 31 maja 2013 r. do 24 czerwca 2013 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-27 08:23:47 | Data modyfikacji: 2013-06-27 08:33:06.
 Wystąpienie pokontrolne Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców) przeprowadzonej w dniu 24.04.2013 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-06 08:02:50 | Data modyfikacji: 2013-06-06 08:07:53.
 Potokół kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową przeprowadzoną w dniu 27 listopada 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:43:25 | Data modyfikacji: 2013-05-27 13:44:43.
 Wystąpienie do protokołu kontroli z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:39:00.
 Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2013 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:35:24.
 Protokół kontroli archiwum zakładowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-04 13:47:36 | Data modyfikacji: 2013-04-04 13:48:43.
 Raport z czynności kontrolnych dla inwestycji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Ożarów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 08:20:44.
Data wprowadzenia: 2013-01-09 08:20:44
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP