BIII.271.4.2017Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych dla pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 Wybór oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-07-26 08:58:19.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:00:13.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-06 14:50:53.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-06 14:50:06.
Data wprowadzenia: 2017-07-06 14:50:06
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka