2005

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na obsługę bankową budżetu gminy Ożarów wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-12-14 14:26:16 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:42:49.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania na zakup paliwa do samochodów Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-12-12 12:57:12 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:43:08.
 Unieważnienie przetargu na obsługę bankową budżetu gminy Ożarów wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-12-12 12:55:52 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:43:32.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na dostawę środków do uzdatniania wody basenowej w Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-12-05 14:53:01 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:44:01.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 30.000 euro na zakup naczepy.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-12-02 07:43:05 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:44:27.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 30.000 euro na zakup ciągnika siodłowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-12-01 14:50:13 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:44:55.
 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na obsługę bankową budżetu Gminy Ożarów wraz z jednostkami organizacyjnymi

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-11-29 11:02:23 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:45:15.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zakup paliwa dla samochodów Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-11-22 08:56:48 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:45:38.
 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu gminy Ożarów wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-11-21 09:01:53 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:46:00.
 Ogłoszenie w trybie przetargu negocjacje z ogłoszeniem o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na obsługę bankową budżetu Gminy Ożarów wraz z jednostkami organizacyjnymi

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-11-10 09:02:23 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:46:23.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na modernizację kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-11-07 15:08:46 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:46:41.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości budowlanych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-11-07 15:05:35 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:47:55.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Ożarów w miejscowościach Lasocin i Biedrzychów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-09-07 13:31:27 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:48:13.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej 60.000euro na budowę kanalizacji sanitarnej w Ożarowie przy Placu Wolności.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-09-06 12:56:36 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:48:46.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego o wartości szacunkowej powyżej 60.000euro na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie w zakresie stropu podwieszanego i oświetlenia, wymiany parkietu, instalacji C.O. i wod. -kan. oraz robót remontowo-budowlanych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-09-06 12:54:53 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:49:10.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na modernizację nawierzchni tłuczniowo-żużlowej na nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej dróg gminnych w miejscowościach Wyszmontów, Julianów, Ożarów ul. Stodolna, Sobótka, Pisary gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-09-06 12:51:14 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:49:27.
 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem młyna gospodarczego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-08-12 11:06:49 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:49:44.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego o wartości szcunkowej poniżej 60.000 euro na dostawę opału do kotłowni placówek oświatowych na terenie gminy Ożarów w 2005 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-07-29 12:50:01 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:50:01.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na remont zbiornika osadu oraz wymianę tablicy rozdzielczej w budynku odwodnienia osadu na istniejącej oczyszczalni ścieków w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-07-28 09:33:09 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:50:18.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szcunkowej poniżej 60.000 euro na dostawę opału do kotłowni placówek oświatowych na terenie gminy Ożarów w 2005 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-07-08 13:44:25 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:50:42.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 130.000 euro na dowóz i odwóz uczniów do szkół gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-06-24 09:52:37 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:51:00.
 Informacja dotycząca przetargu ogłoszonego w dniu 22.06.2005 - "Dowóz i odwóz uczniów do szkół gminy Ożarów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-06-24 09:47:00 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:51:28.
 Ogłoszenie o przetargu - dowóz i odwóz uczniów do szkół w gminie Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-06-22 09:56:53 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:51:58.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na remont zbiornika osadu oraz na wymianę tablicy rozdzielczej w budynku odwadniania osadu na istniejącej oczyszczalni ścieków w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-05-25 15:01:52 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:52:13.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 euro na modernizację dróg gminnych.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-05-25 09:35:53 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:52:32.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetagowego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wymianę pokrycia dachowego świetlika z poliwęglanu na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-04-29 08:36:36 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:52:50.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na budowę drogi betonowej relacji Przybysławice - Prusy gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-04-29 08:33:38 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:53:08.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wymianę pokrycia dachowego świetlika z poliwęglanu na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-03-25 10:11:51 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:53:26.
 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi betonowej relacji Przybysławice - Prusy gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-02-11 07:16:02 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:35:10.
 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zakup paliwa dla samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2005-01-05 11:16:38 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:10:14.
Data wprowadzenia: 2005-01-05 11:16:38
Data modyfikacji: 2014-07-09 09:10:14
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP