BIII.271.1.2020 Przetarg nieograniczony Adaptacja budynków przeznaczonych na kluby seniora w gm. Ożarów w ramach projektu ”SENIOR NA PLUS”.

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-03-04 12:24:59.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-02-10 14:39:23.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-01-23 15:18:56.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-01-23 15:17:46.
Data wprowadzenia: 2020-01-23 15:17:46
Opublikowane przez: Jolanta Pietras