OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGIProwadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów”

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1 i 2. Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w Świetlicy Środowiskowej filia w Ożarowie.

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi . Postępowanie ZP.271.US_5.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Postępowanie ZP.271.US_5.2020 dla części 3

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZP.271.US_1.2020 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 3. Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców w Świetlicy Środowiskowej filia w Ożarowie.

 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne- prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:06:16.
Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:06:16
Opublikowane przez: Jolanta Pietras