Decyzje Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego.

 Wyszmontów - pismo konserwatora zabytków z dn. 01.04.2019 dot. działek znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej parku w miejscowości Wyszmontów wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych woj. świętokrzyskiego pod nr A.560.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Leszek Polanowski - Z up. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach | Data wprowadzenia: 2020-07-28 12:28:26 | Data modyfikacji: 2020-07-28 12:31:07.
 Gliniany - pismo konserwatora zabytków z dn. 13.07.2020, dot. stanowiska archeologicznego Gliniany 1 "Wzgórze Kruk" - pradziejowa kopalnia krzemienia czekoladowego.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marek Florek - Z up. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków | Data wprowadzenia: 2020-07-28 12:14:30.
Data wprowadzenia: 2020-07-28 12:14:30
Autor: Marek Florek - Z up. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych