Archiwum

 Wniosek o przyjęcie nowego pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-08 11:15:14 | Data modyfikacji: 2006-03-10 10:59:26.
 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-18 10:06:50 | Data modyfikacji: 2006-09-06 15:35:19.
 Wniosek o przyjęcie nowego pracownika - Inspektor do spraw inwestycji i zamówień publicznych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-18 14:05:32 | Data modyfikacji: 2007-02-09 11:31:09.
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw gospodarki gruntami

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-17 13:07:05 | Data modyfikacji: 2007-08-16 13:15:29.
 Informacja o wynikach naboru - główny księgowy Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-09-27 12:14:43 | Data modyfikacji: 2008-07-01 12:55:39.
 Informacja o wynikach naboru - Aplikant Straży Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-07-02 09:17:13 | Data modyfikacji: 2008-09-16 13:44:21.
 Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ożarowie w wymiarze 0,25 etatu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-09-16 13:49:10 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:09:43.
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-08 11:16:41 | Data modyfikacji: 2006-03-10 10:59:53.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-12 14:39:04 | Data modyfikacji: 2006-09-06 15:35:51.
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw inwestycji i zamówień publicznych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-18 14:06:48 | Data modyfikacji: 2007-02-09 11:31:53.
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw zamówień publicznych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-17 13:11:20 | Data modyfikacji: 2007-08-16 13:15:44.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-09-27 12:16:38 | Data modyfikacji: 2008-07-01 12:56:36.
 Ogłoszenie Burmistrza Ożarowa o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. nadzoru budowlanego w wymiarze 1/2 etatu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-09-29 14:03:09 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:10:28.
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-09 10:36:32 | Data modyfikacji: 2006-03-10 11:00:11.
 Informacja o wynikach naboru - Ośrodek Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-30 11:46:35 | Data modyfikacji: 2006-09-06 15:36:19.
 Wniosek o przyjęcie nowego pracownika - podinspektor do spraw nadzoru budowlanego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-18 14:08:26 | Data modyfikacji: 2007-02-09 11:33:26.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-07 14:15:02 | Data modyfikacji: 2007-08-16 13:16:00.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-12 10:50:50 | Data modyfikacji: 2008-07-01 12:57:06.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko - podinspektor do spraw nadzoru budowlanego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-21 12:19:29 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:12:06.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-02-23 15:04:44 | Data modyfikacji: 2006-03-10 11:00:30.
 Informacja odnośnie naboru na stanowisko głównej księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-11 09:43:03 | Data modyfikacji: 2006-09-06 15:36:51.
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor do spraw nadzoru budowlanego w wymiarze 1/2 etatu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-18 14:10:17 | Data modyfikacji: 2007-02-09 11:34:30.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - podinspektor do spraw zamówień publicznych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-07 14:16:09 | Data modyfikacji: 2007-08-16 13:16:14.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - główny księgowy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-23 07:46:24 | Data modyfikacji: 2008-07-01 12:57:54.

Informacja dla osób spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko - podinspektor do spraw nadzoru budowlanego


- test kwalifikacyjny odbędzie się 23 października 2008 roku o godz. 900

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-10-21 12:22:02 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:12:43.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-03 14:04:31 | Data modyfikacji: 2006-05-18 10:01:45.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-13 08:37:43 | Data modyfikacji: 2006-09-06 15:37:29.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw inwestycji i zamówień publicznych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-05 10:59:03 | Data modyfikacji: 2007-02-09 11:35:13.

Informacja dla osób spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor do spraw zamówień publicznych


 


Etap V – część I test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 9 maja 2007 roku o godz. 1000


               część II rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 9 maja 2007 roku o godz. 1100

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-07 14:19:51 | Data modyfikacji: 2007-08-16 13:16:34.
 Informacja dla osób spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-23 07:46:57 | Data modyfikacji: 2008-07-01 12:58:29.
 Ogłoszenie Burmistrza Ożarowa o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aplikant Straży Miejskiej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-12-02 08:21:07 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:13:17.
 Wniosek o przyjęcie nowego pracownika - inspektor ds. ewidencji ludności.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-13 07:54:17 | Data modyfikacji: 2006-05-18 10:00:44.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-28 09:08:13 | Data modyfikacji: 2006-09-06 15:38:03.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw nadzoru budowlanego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-05 11:01:44 | Data modyfikacji: 2007-02-09 11:36:00.
 Informacja o wynikach naboru - podinspektor do spraw zamówień publicznych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-10 11:30:47 | Data modyfikacji: 2007-08-16 13:16:48.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-30 13:16:49 | Data modyfikacji: 2008-07-01 12:59:11.
Informacja dla osób spełniających wymagania
formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
- aplikant Straży Miejskiej

1. Test sprawnościowy odbędzie się dnia 23.12.2008 o godz. 8.45, hala sportowa Zespołu Szkół Zawodowych Ożarów, oś. Wzgórze 56. Obowiązuje strój sportowy.


2. Test z wiedzy - w dniu 23.12.2008 o godz. 11.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ożarowie.


3. Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 23.12.2008 o godz. 12.00, pokój nr 12 Urzędu Miejskiego w Ożarowie. 

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-12-19 13:47:03 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:13:59.
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ewidencji ludności.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-13 07:58:15 | Data modyfikacji: 2006-05-18 10:01:19.
 Informacja o wynikach naboru - Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie starszy referent ds.świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-08-01 08:57:28 | Data modyfikacji: 2006-09-06 15:38:56.

Informacja dla osób spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. nadzoru budowlanego.


  


Etap V – test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 7 lutego 2007 toku o godz. 1000.


 

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-05 11:02:35 | Data modyfikacji: 2007-02-09 11:37:03.
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. gospodarki gruntami

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-06-18 12:28:32 | Data modyfikacji: 2007-08-16 13:17:03.

Informacja dla osób spełniających wymagania formalne w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie


 


- rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 5 listopada 2007 roku o godz. 800


w Urzędzie  Miasta i Gminy w Ożarowie.

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-30 13:20:52 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:00:11.
 Informacja o wynikach naboru - Aplikant Straży Miejskiej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-12-24 09:29:37 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:14:33.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor ds. ewidencji ludności

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-28 14:20:02 | Data modyfikacji: 2006-05-18 10:02:13.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-09-06 15:23:41 | Data modyfikacji: 2007-01-18 14:01:56.
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor do spraw planowania przestrzennego i inwestycji.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-09 11:30:25 | Data modyfikacji: 2007-04-17 13:00:59.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor do spraw gospodarki gruntami

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-12 13:57:05 | Data modyfikacji: 2007-08-16 13:17:23.
 Informacja o wynikach naboru - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-11-07 14:50:23 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:00:44.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. finansowych w wymiarze 1/2 etatu w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-22 12:02:40 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:15:11.

Informacja dla osób spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. ewidencji ludności.Etap V – część I test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 31. 03.2006r. o godz. 900


               część II rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 03.04.2006r. o godz. 1000

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-03-28 14:28:09 | Data modyfikacji: 2006-05-18 10:02:42.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-09-26 13:49:43 | Data modyfikacji: 2007-01-18 14:02:34.
 Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-09 11:50:25 | Data modyfikacji: 2007-04-17 13:01:30.
 Informacja dla osób spełniajacych wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw gospodarki gruntami.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-12 14:04:21 | Data modyfikacji: 2007-08-16 13:17:40.
 Informacja o wynikach naboru - główny księgowy Gminnego Zespółu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:34:46 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:01:38.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Samodzielny referent ds. finansowych w wymiarze 1/2 etetu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-02-09 14:45:28 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:15:41.
 Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. ewidencji ludności

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-04-06 15:26:56 | Data modyfikacji: 2006-05-18 10:03:17.
 Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie - informatyk

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-09-29 13:40:55 | Data modyfikacji: 2007-01-18 14:03:08.
 Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - podinspektor do spraw planowania przestrzennego i inwestycji

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-27 10:34:21 | Data modyfikacji: 2007-04-17 13:01:48.

Etap V - część I test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 30 lipca 2007 roku o godz. 1000


             - część II rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 lipca 2007 roku o godz. 1100


 


 

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-07-23 14:48:53 | Data modyfikacji: 2007-08-16 13:22:18.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SAMODZIELNY REFERENT ds. FINANSOWYCH Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-01-09 08:27:50 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:02:32.

 


I N F O R M A C J A


DLA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


 w naborze na wolne stanowisko urzędnicze


 


SAMODZIELNY REFERENT ds. FINANSOWYCH


w wymiarze ½ etatu


 


w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym


Szkół i Przedszkoli w Ożarowie


  


             


                       1.  Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 12 lutego 2009 r.


                             o godz. 9.oo


 


                       2.   Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 12 lutego 2009 r.


                             o godz. 12.oo

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-02-09 14:46:21 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:16:12.
 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-09-29 13:42:37 | Data modyfikacji: 2007-01-18 14:03:38.

Informacja dla osób spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor do spraw planowania przestrzennego i inwestycji 


Etap V – test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 5 marca 2007 roku o godz. 1000

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-27 10:40:12 | Data modyfikacji: 2007-04-17 13:02:04.
 Informacja o wynikach naboru - Inspektor do spraw gospodarki gruntami

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-14 08:37:59 | Data modyfikacji: 2007-09-27 12:09:39.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - samodzielny referent ds. finansowych w GZEASiP w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-01-25 12:05:08 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:03:20.
 Informacja o wyniakach naboru

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-02-13 14:48:07 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:16:42.
 Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-07 14:44:10 | Data modyfikacji: 2007-04-17 13:03:33.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-16 13:23:55 | Data modyfikacji: 2007-09-27 12:10:00.
 Informacja dla osób spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. finansowych w GZEASiP w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-01-25 12:06:39 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:04:01.
Ogłoszenie
 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-02-23 08:47:50 | Data modyfikacji: 2009-03-06 09:17:14.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- główny księgowy Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkoły i Przedszkola w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-09-07 07:41:36 | Data modyfikacji: 2007-09-27 12:10:15.
 Informacja o wynikach naboru - samodzielny referent ds. księgowości ZEASiP w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-01-31 08:41:33 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:04:53.
 Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ożarowie w wymiarze 0,25 etatu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 14:06:41 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:05:46.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-03-06 14:40:05 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:06:50.
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aplikant Straży Miejskiej

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-04 15:17:15 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:08:09.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko - Aplikant Straży Miejskiej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-23 14:07:00 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:08:42.

OGŁOSZENIE


 


Test kompetencyjny dla kandydatów na Aplikanta Straży Miejskiej odbędzie się 26 czerwca 2008 roku o godzinie 800 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie sala nr 16.


Test sprawności fizycznej odbędzie się 27 czerwca 2008 roku o godz. 900 w Zespole Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Ożarowie Os. Wzgórze 56 /sala gimnastyczna/


Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się 27 czerwca 2008 roku o godz. 1030 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie sala nr 12.

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-06-23 14:12:54 | Data modyfikacji: 2008-07-01 13:10:55.

Zobacz:
 Urząd Stanu Cywilnego .  Ewidencja Ludności i Sprawy Wojskowe .  Dowody Osobiste i Sprawy Obronne: Świadczenia Osobiste i Rzeczowe Na Rzecz Obronności . 
Data wprowadzenia: 2008-06-23 14:12:54
Data modyfikacji: 2008-07-01 13:10:55
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska