BIII.271.10.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę ładowarki teleskopowej

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-10-18 10:14:55.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-10-11 08:53:57.
 Aktualny załącznik nr 6

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-10-03 13:20:47.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-10-03 13:19:27.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-10-01 09:50:14.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-10-01 09:48:38.
Data wprowadzenia: 2018-10-01 09:48:38
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka