BIII.271.6.2017 Przetarg nieograniczony na remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-15 13:40:22.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-05 12:19:30.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-31 13:22:03.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-23 17:52:11.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-23 17:51:29.
 SIWZ z uwzględnionymi zmianami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-23 17:49:43 | Data modyfikacji: 2017-08-23 17:50:33.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-23 17:48:43.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-14 15:23:50.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-08-14 15:05:45.
Data wprowadzenia: 2017-08-14 15:05:45
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka