Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2012 rok

 Sprawozdanie z działalności ZEAS w Ożarowie w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:00:45.
 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2012 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:54:51 | Data modyfikacji: 2013-11-05 13:55:29.
 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego "Alit" w Ożarowie w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:53:29.
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej w Ożarowie w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:52:46.
 Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Ożarowie w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:52:03.
 Sprawozdanie z działalności krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:49:52.
 Sprawozdanie z działalności OPS w Ożarowie w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:49:17.
 Sprawozdanie z działalności Policji w Ożarowie w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:48:57 | Data modyfikacji: 2013-11-05 13:57:13.
 Sprawozdanie z działalności ŚDS w Ożarowie w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:48:12.
 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Ożarowie w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:47:10.
 Sprawozdanie z działalności ZGKiM w Ożarowie w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:44:54.
Data wprowadzenia: 2013-11-05 13:44:54
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP