STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 23.05.2013r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW DLA OBSZARU W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO” w dniach od 31.05.2013r. do 21.06.2013r. i możliwości składania uwag do projektu studium lub prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:21:02.
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:23:19 | Data modyfikacji: 2013-05-23 13:24:59.
 Prognoza - mapka

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:28:26 | Data modyfikacji: 2013-05-23 13:29:39.
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ II – KIERUNKI ROZWOJU I POLITYKA PRZESTRZENNA

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:37:35.
 Studium uwarunkowań - mapka

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:39:56 | Data modyfikacji: 2013-05-23 13:41:02.
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:43:39 | Data modyfikacji: 2013-05-23 13:44:42.
 Studiu, uwarunkowań - załącznik graficzny

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:46:59 | Data modyfikacji: 2013-05-23 13:48:03.
 Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenów na obszrze miasta i gminy Ożarów - schemat 1.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:51:14.
 Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenów na obszrze miasta i gminy Ożarów - schemat 2.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:51:53.
 Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenów na obszrze miasta i gminy Ożarów - schemat 3.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:52:17.
 Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenów na obszrze miasta i gminy Ożarów - schemat 4.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:52:40.
 Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenów na obszrze miasta i gminy Ożarów - schemat 5.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:53:12 | Data modyfikacji: 2013-05-23 13:55:14.
 Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenów na obszrze miasta i gminy Ożarów - schemat 6.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:53:46.
 Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenów na obszrze miasta i gminy Ożarów - schemat 7.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:54:08.
 Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenów na obszrze miasta i gminy Ożarów - schemat 8.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:54:30.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 13.08.2013r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO „GLINIANY – DURANÓW” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO W/W DOKUMENTU”, w dniach od 21.08.2013r. do 11.09.2013r. i możliwości składania uwag do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-08-14 07:00:20.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 13.08.2013r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,ZMIANY NR I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŻAROWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO W/W DOKUMENTU”, w dniach od 21.08.2013r. do 11.09.2013r. i możliwości składania uwag do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2013r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Andrzej Ożóg | Data wprowadzenia: 2013-08-14 07:01:24.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 11.01.2017r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr XXV/185/2016 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY, zwanego dalej ,,zmianą studium”. Obszar objęty ,,zmianą studium” obejmuje części działek o nr ewidencyjnych 398/1 i 428 obręb ewidencyjny Karsy, gm. Ożarów i dotyczy terenu udokumentowanego złoża kredowego wapieni lekkich ,,Karsy 1” dla budownictwa. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w ,,zmiany studium” lub opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu w terminie do dnia 16 lutego 2017r.

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:53:03.
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa z dnia 14.01.2019r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie uchwały Nr L/378/2018 z dnia 17 października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY, zwanego dalej ,,studium”. Zainteresowani mogą składać wnioski do ,,studium” lub opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu w terminie do dnia 04 marca 2019r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-01-14 09:44:05.
 Procedura sporządzania studium stanowisko RDOŚ do prognozy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Aldona Katarzyna Sobolak | Data wprowadzenia: 2020-04-07 09:57:27.
Data wprowadzenia: 2020-04-07 09:57:27
Autor: Aldona Katarzyna Sobolak
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP