Budżet 2015

Uchwała Nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.601

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:44:50.

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:48:50.

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:50:06.

Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2015-2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:50:51.

Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015 r. poz. 1740

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:51:27.

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ożarów za 2014 rok

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:53:04.

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ożarowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:53:38.

Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:54:14.

Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015r. poz.1901

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:55:09.

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:56:02.

Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015 r. poz. 2240

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:56:51.

Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:57:44.

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2015 r. poz.2393

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:58:32.

Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:59:06.
 Wniosek o wydanie opinii o możliwość spłaty kredytu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:01:28.
 Informacja z wykonania budżetu Gminy Ożarów za I półrocze 2015 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:04:01.
 Uchwała nr 106/2014 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:07:23.
 Uchwała Nr 108/2014 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały Budżetowej Gminy Ożarów na 2015 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:11:37.
 Uchwała Nr 96/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 2015 roku. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za I półrocze 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:31:44.
 Sprawozdanie RB-NDS II kwartał 2015 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:10:14.
 Sprawozdanie RB-27 S II kwartał 2015 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:11:06 | Data modyfikacji: 2015-10-16 08:19:30.
 Sprawozdanie RB-28S II kwartał 2015 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:11:42 | Data modyfikacji: 2015-10-16 08:20:49.
 Sprawozdanie RB-N II kwartał 2015 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:12:47.
 Sprawozdanie RB-Z II kwartał 2015 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:13:35.
 Uchwała Nr 79/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:16:08.
 Uchwała nr 107/2014 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Ożarów na 2015-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:18:15.
 Sprawozdania za III kwartał 2015 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-28 13:43:01.
 Uchwała Nr 27/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-29 11:07:42.
Data wprowadzenia: 2015-10-29 11:07:42
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP