Kontrole zewnętrzne w 2012 roku.

 Odpowiedź na Protokół z kontroli przeprowadzonej 26 listopada 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Ożarowie przez komisję składającą się z pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 07:51:17.
 Protokół z kontroli przeprowadzonej 26 listopada 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Ożarowie przez komisję składającą się z pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-09 07:45:10.
 Wystąpienie pokontrolne z Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-01-04 07:57:32 | Data modyfikacji: 2013-01-04 07:58:16.
 Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-14 11:09:27.
 Wystąpienie pokontrolne z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-12-14 11:08:00.
 Odpowiedź na Wystąpienie Pokontrolne ""Odniesienie stosownych ulg, umorzeń i odroczeń podatków lokalnych do dochodów własnych gminy."

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-11-09 10:55:45.
 Wystąpienie pokontrolne "Odniesienie stosownych ulg, umorzeń i odroczeń podatków lokalnych do dochodów własnych gminy.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-11-09 10:52:32.
 Protokół kontroli przeprowadzonej od 31 maja do 3 września 2012 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli (Odnieszienie stosownych ulg, umorzeń i odroczeń podatków lokalnych do dochodów własnych gminy.)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-11-09 10:40:59 | Data modyfikacji: 2012-11-09 10:43:10.
 Raport z czynności kontrolnych dla inwestycji pn. "Montaż instalacji powietrznych kolektorów słonecznych, gruntownego wymiennika ciepła (GWC), instalacji automatycznego sterowania kolektorami słonecznymi oraz remont instalacji wentylacji mechanicznej w Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-16 10:21:38 | Data modyfikacji: 2012-10-16 10:27:19.
 Raport z czynności kontrolnych dla inwestycji pn. "Odnowa rynku w miejscowości Janików"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-10-16 10:14:42 | Data modyfikacji: 2012-10-16 10:24:24.
 Odpowiedź do informacji pokontrolnej nr 9/VI/RPO/2012 dot. "Kompleksowej rewitalizacji centrum miasta Ożarowa"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-09-03 12:03:01.
 Informacja pokontrolna Nr 9/VI/RPO/2012 pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ożarów."

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-09-03 11:54:48.
 Wystąpienie pokontrolne "Remont drogi gminnej 360009T ul. Partyzantów w Ożarowie"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-08-21 11:33:42.
 Odpowiedź na nakaz o nr 05147-53101-K004-Nk01/12

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:33:18.
 Nakaz po przeprowadzeniu kontroli w dniach 8,9.03.2012 r. przez PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ PRACY.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:31:52.
 Odpowiedź do wystąpienia nr rej. 05147-53101-K004-Ws01/12

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:29:54.
 Wystąpienie po przeprowadzeniu kontroli w dniach 8, 9.03.2012 r. przez PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ PRACY.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:28:00.
 Protokół kontroli przeprowadzonej 08, 09.03.2012 r. przez PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ PRACY.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:24:54 | Data modyfikacji: 2012-05-18 13:43:04.
 Protokół kontroli przeprowadzonej 07.03.2012 r. przez PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W OPATOWIE.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:21:59.
Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:21:59
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP