Budżet Gminy Ożarów 2018 rok.

Uchwała Nr XL/291/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:20:43.


Uchwała Nr XLII/318/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: WPF Gminy Ożarów na lata 2018-2021

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:25:51.

Uchwała Nr XLII/319/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:26:22.
 Uchwała Nr 104/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ożarów na 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Monika Dębowska-Sołtyk - Członek Kolegium RIO w Sandomierzu | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:45:00.
 Uchwała Nr 103/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ożarów na lata 2018 -2021

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Monika Dębowska-Sołtyk - Członek Kolegium RIO w Sandomierzu | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:49:12.
 Uchwała Nr 102/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ożarów na 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Monika Dębowska-Sołtyk - Członek Kolegium RIO w Sandomierzu | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:57:40.
 Uchwała Nr 10/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Ożarów na 2018 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Monika Dębowska-Sołtyk - Członek Kolegium RIO w Sandomierzu | Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:01:20.

Uchwała Nr XLV/339/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:41:56.

Uchwała Nr XLVIII/376/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 września 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:43:25.

Uchwała Nr L/383/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:43:58.

Uchwała Nr L/384/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:44:45.

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-01-16 08:57:10.
Data wprowadzenia: 2019-01-16 08:57:10
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP