BIII.271.4.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę (modernizację) dróg dojazdowych w Ożarowie i w Sobowie

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-16 11:53:23.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:35:03 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:39:14.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:19:45 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:38:38.
Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:19:45
Data modyfikacji: 2019-06-25 11:38:38
Opublikowane przez: Jolanta Pietras