2008

 B III 341 16 2008 Informacja dla uczestników przetargu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-12-22 10:41:50 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:06:50.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę używanego samochodu do zbierania odpadów komunalnych dla ZGKiM w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-12-18 13:32:05 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:07:08.
 Streszczenie i porównanie ofert

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-12-18 13:22:35 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:07:29.
 Informacja o wynikach postępowania oraz o wykluczeniu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup używanego samochodu do zbierania odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie".

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-12-17 10:02:05 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:07:49.
Burmistrz Ożarowa zawiadamia, że na podstawie
art. 38 ust. 6 PZP przedłuża termin składania
ofert na budowę kanalizacji w Czachów, Karsy,
Sobów do dnia 16.12.2008 do godz. 10-tej
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-12-05 15:07:47 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:08:22.
 B III 341 15 2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-12-04 14:23:20 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:12:08.
Przetarg nieograniczony na dostawę używanego
samochodu do zbierania odpadów komunalnych dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Ożarowie

Ogłoszenie na dostawę używanego samochodu do zbierania odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-21 11:50:30 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:57:41.
 B III 341 13 2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-21 10:59:30 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:58:16.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-21 10:22:52 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:58:36.
B III 341 14 2008 Przetarg nieograniczony (art.39
i 40 ustawy PZP) o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 PZP, na budowę sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów - gmina
Ożarów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Komplet dokumentów do pobrania

Informacja Burmistrza Ożarowa dot. przetargu na budowę sieci kanalizacji w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów.

Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ dn.02.12.2008

Projekty budowlane do pobrania

Odpowiedzi do zapytańn do treści SIWZ

ZAł nr 1 do odpowiedzi nr 4

ZAł nr 2 do odpowiedzi nr 4

Informacja o wniesieniu protestu

Rozstrzygnięcie protestu

Informacja dla uczestników przetargu dotycząca wyboru oferty

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-21 09:53:55 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:59:33.
 B III 341 16 2008 ZAL nr 11 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 14:58:31 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:00:44.
 B III 341 16 2008 ZAL nr 10 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 14:57:38 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:06:09.
 B III 341 16 2008 ZAL nr 9 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 14:56:09 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:15:23.
 B III 341 16 2008 ZAL nr 8 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 14:53:04 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:18:33.
 B III 341 16 2008 ZAL nr 7 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 13:55:58 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:18:52.
 B III 341 16 2008 ZAL nr 6 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 13:55:25 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:19:22.
 B III 341 16 2008 ZAL nr 5 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 13:54:42 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:19:49.
 B III 341 16 2008 ZAL nr 4 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 13:54:20 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:20:42.
 B III 341 16 2008 ZAL nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 13:53:24 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:21:02.
 B III 341 16 2008 ZAL nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 13:50:56 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:21:35.
 B III 341 16 2008 ZAL nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 13:50:15 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:22:34.
 B III 341 16 2008 SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 13:49:22 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:23:20.
B III 341 16 2008 Przetarg nieograniczony o
wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 PZP
na przebudowę ulic gminnych w miejscowści
Ożarów.
 B III 341 16 2008 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust.8 PZP przebudowę ulic gminnych w miejscowości Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-18 13:46:36 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:42:51.
 B III 341 15 2008 Informacjao wyborze najkorzystniejszej oferty dla uczestników przetargu na dostawę pojemników na odpady komunalne i do segregacji odpadów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-11-04 14:33:14 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:43:17.
 B III 341 15 2008 Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-10-23 15:26:49 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:44:18.
 B III 341 15 2008 Załącznik nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-10-23 15:26:05 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:44:44.
 B III 341 15 2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę pojemników na odpady komunalne i do segregacji odpadów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-10-23 15:25:26 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:45:17.
B III 341 15 2008 Przetarg nieograniczony na
dostawę pojemników na odpady komunalne i do
segregacji odpadów.
 B III 341 15 2008 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pojemników na odpady komunalne i do segragacji odpadów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-10-23 15:22:11 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:45:56.
 B III 341 12 2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-10-22 14:07:53 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:46:30.
 BIII 341 13 2008 Informacja dla uczestników przetargu o wyborze oferty.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-30 14:32:12 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:47:09.
 B III 341 12 2008 Informacja dla uczestników przetargu o wyborze oferty

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-30 14:30:17 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:48:19.
 B III 341 13 2008 Udzielenie odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-26 14:10:03 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:49:06.
 B III 341 13 2008 zalacznik nr 3 do SIWZ opis przedmiotu zamowienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-19 11:46:12 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:49:32.
 B III 341 13 2008 zalacznik nr 2 do SIWZ projekt umowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-19 11:45:22 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:50:15.
 B III 341 13 2008 zalacznik nr 1 do SIWZ wzor oferty przetargowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-19 11:44:46 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:50:38.
 B III 341 13 2008 SIWZ na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu 8 osób dla Urzędu Miasta i Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-19 11:43:48 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:51:03.
 B III 341 13 2008 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust.8 PZP na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu 8 osób dla Urzędu Miasta i Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-19 11:42:50 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:51:24.
B III 341 13 2008 Przetarg nieograniczony na
dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do
przewozu 8 osób dla Urzędu Miasta i Gminy
Ożarów.
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-19 11:40:02 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:51:52.
 BIII 341 11 2008 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-19 10:55:04 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:52:18.
 BIII 341 12 2008 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust.8 PZP na remont drogi gminnej w miejscowości Grochocice.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-08 09:10:28 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:53:41.
 B III 341 12 2008 ZAL NR 4 do SIWZ- ( Specyfikacja techniczna).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-05 13:48:02 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:54:04.
 B III 341 12 2008 ZAL NR 3 do SIWZ (przedmiar robót).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-05 13:47:01 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:54:34.
 B III 341 12 2008 ZAL NR 2 do SIWZ (projekt umowy)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-05 13:46:08 | Data modyfikacji: 2014-03-27 10:25:32.
 B III 341 12 2008 ZAL NR 1 do SIWZ- (wzór oferty przetargowej).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-05 13:37:17 | Data modyfikacji: 2014-03-27 10:26:16.
 B III 341 12 2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust.8 PZP na remont drogi gminnej w miejscowości Grochocice.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-05 13:36:37 | Data modyfikacji: 2014-03-27 10:50:03.
B III 341 12 2008 Przetarg nieograniczony o
wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 PZP
na remont drogi gminnej w miejscowości
Grochocice.
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-09-05 13:31:58 | Data modyfikacji: 2014-03-27 10:50:28.
 B III 341/11/2008 Załącznik Nr 11 do SIWZ (projekt budowlany dla przebudowy kabla)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 15:27:09 | Data modyfikacji: 2014-03-27 10:50:47.
 B III 341/11/2008 Załącznik Nr 10 do SIWZ (przedmiar robót dla przebudowy kabla)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 15:23:25 | Data modyfikacji: 2014-03-27 10:51:05.
 B III 341/11/2008 Załącznik Nr 9 do SIWZ (kosztorysy ślepe dla 1,2 parking)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 15:22:17 | Data modyfikacji: 2014-03-27 10:51:26.
 B III 341/11/2008 Załącznik Nr 8 do SIWZ (SST parking)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 15:20:20 | Data modyfikacji: 2014-03-27 10:52:05.
 B III 341/11/2008 Załącznik Nr 6 do SIWZ (SST dla odcinka nr 2)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 14:51:54 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:34:18.
 B III 341/11/2008 Załącznik Nr 7 do SIWZ (przedmiar robót parking)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 14:15:16 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:34:38.
 B III 341/11/2008 Załącznik Nr 5 do SIWZ (przedmiar robót odc.2))

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 14:13:47 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:34:58.
 B III 341/11/2008 Załącznik Nr 4 do SIWZ (SST do odc 1))

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 14:13:00 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:35:16.
 B III 341/11/2008 Załącznik Nr 3 do SIWZ (przedmiar robót odc.1))

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 14:11:55 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:35:35.
 B III 341/11/2008 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 14:10:48 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:35:58.
 B III 341/11/2008 Załącznik Nr 1 do SIWZ (wzór oferty)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 14:09:26 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:36:12.
 B III 341/11/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę ulic gminnych w miejscowości Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 14:08:14 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:36:34.
B III 341/11/2008 Przetrag niograniczony na
przebudowe ulic gminnych w miejscowości Ożarów
 B III 341/11/2008 Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulic gminnych w miejscowości Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-28 14:06:21 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:37:04.
 Informacja o wyniku postępowania prowadzonym w trybie przetargu nioegraniczonego na "Dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego" dla OSP Sobótka.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-08 14:04:15 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:37:24.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-08-01 15:10:17 | Data modyfikacji: 2014-03-27 12:38:11.
 Załącznik Nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 17:07:09 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:38:01.
 Załącznik Nr 7 do SIWZ- gwarancja

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 17:05:45 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:38:41.
 Załącznik Nr 6 do SIWZ-podwykonawcy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 17:04:51 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:39:01.
 Załącznik Nr 5 do SIWZ- tajemnica przedsiębiorstwa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 17:03:54 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:39:22.
 Załącznik Nr 4 do SIWZ- oświadczenie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 17:02:55 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:39:44.
 Załącznik Nr 3 do SIWZ- oferta

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 17:01:12 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:40:13.
 Załącznik Nr 2 do SIWZ-projekt umowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 16:59:58 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:40:41.
 Załącznik Nr 1 do SIWZ-wymagania techniczne

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 16:58:37 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:41:10.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 16:57:16 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:41:42.
 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 16:50:45 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:42:37.
Przetarg niograniczony na dostawę 1 sztuki
fabrycznie nowego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 16:48:44 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:42:57.
 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Sobótce.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-30 15:44:03 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:43:17.
 B III 341 10 2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-29 14:51:21 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:34:39.
 Udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ dot. dostawy 1 samochodu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-24 14:49:01 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:42:48.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont sanitariatów segmentu 1.5.1. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-23 14:15:01 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:45:36.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-21 14:41:27 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:48:18.
 Załącznik Nr 8 - wykaz dostaw

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-21 14:37:06 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:51:07.
 Załącznik Nr 7 - warunki serwisu i gwarancji

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-21 14:36:20 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:52:41.
 Załącznik Nr 6 - podwykonawcy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-21 14:34:45 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:53:08.
 Załącznik Nr 5 - tajemnica przedsiębiorstwa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-21 14:34:18 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:53:55.
 Załącznik Nr 4 - oświadczenie art. 44

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-21 14:33:43 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:54:43.
 Załącznik Nr 3 - oferta

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-21 14:33:09 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:55:05.
 Załącznik Nr 2 - projekt umowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-21 14:32:45 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:55:28.
 Załącznik Nr 1 - wymagania techniczne

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-21 14:32:11 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:55:58.
Przetarg nieograniczony na dostawę 1 sztuki
fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo
- gaśniczego dla OSP w Sobótce
 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-21 14:30:35 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:56:19.
 Informacja o wyborze oferty na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2008/2009

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-21 14:28:42 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:56:39.
 Sprostowanie do treści SIWZ dot. ogłoszenia o zamówieniu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2008/2009.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-14 08:23:06 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:56:59.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dodowżonych do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2008/2009.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-11 14:47:13 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:57:35.
 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2008/2009.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-11 14:40:46 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:57:52.
 Zawiadomienie o unieważnienu postępowania na zamówienie publiczne na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2008/2009

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-11 13:08:44 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:58:08.
 B III 341 9 2008 Ogłosznie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-10 14:00:44 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:58:34.
 Informacja dla uczestników przetargu o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont sanitariatów segmentu 1.5.1 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-09 12:24:08 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:59:01.
 B III 341 10 2008 Informacja o wybranej ofercie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-08 10:39:58 | Data modyfikacji: 2014-07-09 08:59:23.
 B III 341 4 2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- dot. ogłoszenia nr 23048-2008

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-04 13:24:47 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:00:16.
 B III 341 7 2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-opracowanie dokumentacji nr ogłoszenia o zamówieniu 38144-2008

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-04 13:22:06 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:00:39.
 B III 341 6 2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-04 13:16:08 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:00:58.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-03 11:38:36 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:01:15.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-03 11:37:41 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:01:33.
Przetarg nieograniczony na zakup biletów
miesięcznych dla uczniów dowożonych do
placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w
roku szkolnym 2008/2009
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-07-03 11:35:54 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:01:58.
 B III 341 8 2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-06-24 14:29:49 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:02:25.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na remont sanitariatów segmentów 1.5.1 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-06-17 14:43:55 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:02:47.
 Ogłoszenie o zamówieniu na remont sanitariatów segmentu 1.5.1 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-06-17 14:33:42 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:03:09.
Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów
segmentu 1.5.1 w budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Edawarda Szylki w
Ożarowie.
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-06-17 14:23:48 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:03:37.
 B III 341 10 2008 Sprostowanie do załącznika nr 2(projekt umowy) do SIWZ na remont zaplecza Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-06-17 08:37:52 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:03:57.
 B III 341 10 2008 Załącznik Nr 3 do SIWZ- przedmiary robót

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-06-06 11:22:44 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:04:13.
 B III 341 10 2008 Załącznik Nr 2 do SIWZ- projekt umowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-06-06 10:38:09 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:04:34.
 B III 341 10 2008 Załącznik Nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-06-06 10:37:32 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:04:50.
 B III 341 10 2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na remont zaplecza Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-06-06 10:36:22 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:05:07.
 B III 341 10 2008 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont zaplecza Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-06-06 10:34:15 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:05:20.
B III 341 10 2008 Przetarg nieograniczony (art.39
i 40 ustawy PZP) o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 PZP, na remont zaplecza Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Ożarowie.
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-06-06 10:32:40 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:05:36.
 B III 341/9/2008 Informacja o wyborze ferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji na projekt bazy sportowo-rekreacyjno-kulturalnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-05-30 13:24:27 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:06:00.
 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Modernizację kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej "Wzgórze" w Ożarowie - zamontowanie trzech nowych kotłów na paliwo stałe (miał węglowy) w miejsce istniejących kotłów typu WR - 2,5"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-05-12 08:23:58 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:06:18.
 B III/8/2008 Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie elewacji i zagospodarowania terenu przy budynku Śrdowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie".

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-05-09 13:58:14 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:06:36.
 B III 341/9/2008 Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień do treści SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-04-28 10:53:09 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:06:53.
 B III 341/9/2008 Zał. nr 3 do SIWZ- Mapa terenu projektowanej bazy sportowo-kulturalno-rekreacyjnej przy ul. Leśnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-04-21 15:07:20 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:07:13.
 B III 341/9/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-04-21 15:03:07 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:07:31.
 B III 341/9/2008 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji na projekt bazy sportowo-kulturalno-rekreacyjnej na terenie istnienjącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-04-21 15:00:05 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:07:50.
B III 341/9/2008 Przetarg nieograniczony na
wykonanie dokumentacji na projekt bazy
sportowo-kulturalno-rekreacyjnej na terenie
istniejącego kompleksu sportowego przy ul.
Leśnej w Ożarowie.
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-04-21 14:57:31 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:08:07.
 Ogłoszenie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-04-21 14:35:55 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:08:24.
 B III 341/8/2008 Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-04-08 14:19:04 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:08:43.
 B III 341 6 2008 Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-21 10:06:01 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:09:41.
 B III 341 8 2008 ZAL NR 4 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:34:52 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:11:25.
 B III 341 8 2008 ZAL NR 3- przedmiar robot

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:34:01 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:12:04.
 B III 341 8 2008 ZAL NR 2 do SIWZ- projekt umowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:33:17 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:12:32.
 B III 341 8 2008 ZAL NR 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:31:39 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:13:59.
 B III 341 8 2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:30:38 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:14:22.
B III 341 8 2008 Przetarg niograniczony na
wykonanie elewacji i zagospodarowania terenu przy
budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul.
Mazurkiewicza w Ożarowie.
 B III 341 8 2008 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Mazurkiewicza w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:26:21 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:14:45.
 Wyjaśnienie na zapytanie II

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-18 14:11:33 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:15:04.
 Wyjaśnienie na zapytanie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-18 09:42:52 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:15:26.
 B III 341/7/2008 Informacja dla uczestników przetargu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-12 15:29:18 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:16:07.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o
wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na
modernizację kotłowni w SM "Wzgórze" w
Ożarowie - montaż trzech pieców grzewczych
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:38:17 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:16:31.
 Projekt

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:21:14 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:16:48.
 Projekt

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:20:45 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:17:29.
 Projekt

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:20:14 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:18:18.
 Projekt

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:19:43 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:19:02.
 Projekt

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:19:21 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:19:50.
 Projekt

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:18:55 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:20:12.
 Kosztorys

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:18:29 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:10:43.
 Kosztorys

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:18:10 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:20:29.
 Kosztorys

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:17:58 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:21:03.
 Umowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:16:26 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:21:25.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-03-10 14:16:11 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:22:07.
 Unieważnienie postępowania Nr ogłoszenia 36796-2008: "Modernizacja kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej "Wzgórze" w Ożarowie - montaż trzech pieców grzewczych".

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-29 10:40:34 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:23:13.
 B III 341 7 2008 Zał nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-26 08:31:30 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:23:38.
 B III 341 7 2008 SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-26 08:30:20 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:24:16.
 B III 341 7 2008 Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od km 172+827 (skrzyżowanie z drogą powiatową) do km 178 +270 (koniec cmentarza w miejscowości Sobótka).

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-26 08:27:39 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:24:43.
B III 341 7 2008 Przetarg nieograniczony na
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
chodnika.
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-26 08:23:50 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:25:11.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż koparko-ładowarki "Ostrówek".

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-25 12:57:57 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:25:29.
 B III 341 6 2008 SIWZ

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-25 12:54:47 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:25:46.
 B III 341 6 2008 ZAŁ nr 3 do SIWZ (przedmiar robót)

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-25 12:51:35 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:26:22.
B III 341/ 6 2008 Przetarg nieograniczony na
modernizację drogi gminnej w miejscowości
Wyszmontów gm. Ożarów
 B III 341 6 2008 Ogłoszenie o o zamówieniu na Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowści Wyszmontów gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-25 12:46:13 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:26:42.
 kosztorys

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-22 13:55:21 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:27:12.
 kosztorys

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-22 13:55:03 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:59:21.
 kosztorys

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-22 13:54:49 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:57:08.
 Umowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-22 13:54:25 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:52:36.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-22 13:53:17 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:49:40.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
"Modernizację kotłowni Spółdzielni
Mieszkaniowej "WZGÓRZE" w Ożarowie - montaż
trzech pieców grzewczych"
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-22 13:52:08 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:36:50.
 B III 341/3/2008 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-18 11:41:38 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:27:37.
 B III 341/4/2008 Informacja o najkorzystniejszej ofercie przetargowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-18 11:38:56 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:27:58.
 Unieważnienie postępowania Nr 21029-2008

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-12 14:03:03 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:28:18.
 B III 341/4/2008 - załącznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-04 13:44:42 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:28:34.
 B III 341/4/2008 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-04 13:43:33 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:30:39.
 B III 341/4/2008 - ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-04 13:40:06 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:31:06.
B III 341/4/2008 Przetarg nieograniczony na
opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników
i układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej
nr 79 na odcinku od km 166+667 (rondo) do km
166+403 (ul. Kochanowskiego) tj. ul. Jana Pawła
II w Ożarowie
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-04 13:38:59 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:31:27.
 B III 341/3/2008 - załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-04 13:32:22 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:31:49.
 B III 341/3/2008 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-04 13:31:29 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:32:03.
 B III 341/3/2008 - ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-04 13:28:00 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:32:28.
B III 341/3/2008 Przetarg nieograniczony na
opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy
drodze krajowej nr 79 na odcinku od km 172+827
(skrzyżowanie z drogą powiatową) do km 178+270
(koniec cmentarza w miejscowości Sobótka)
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-04 13:26:51 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:32:47.
 Wyjaśnienie na zapytanie oferenta dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 21029

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-02-04 12:21:59 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:33:08.
 Kosztorys

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-31 10:47:44 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:33:25.
 Kosztorys

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-31 10:47:31 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:33:41.
 Kosztorys

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-31 10:47:21 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:33:56.
 Umowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-31 10:45:32 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:34:12.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-31 10:45:15 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:34:26.
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej
powyżej 14.000 euro na modernizację kotłowni
Spółdzielni Mieszkaniowej "Wzgórze" - montaż
trzech pieców grzewczych
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na modernizację kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej "Wzgórze" - montaż trzech pieców grzewczych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-31 10:38:25 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:34:52.
 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Nr B III 341/1/2008

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-28 14:31:59 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:35:28.
 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Nr B III 341/2/2008

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-28 14:29:30 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:35:49.
 B III 341 2 2008 Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-10 15:19:07 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:36:08.
 B III 341 2 2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-10 15:18:25 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:36:31.
B III 341 2 2008 Przetarg nieograniczony na
opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników
i układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej
nr 79 na odcinku od km 166+667 (rondo) do 166+403
km (ul. Kochanowskiego)tj. ul. Jana Pawła II w
Ożarowie.
 B III 341 2 2008 Ogłoszenie o zamówieniu na"Opracowanie dokumentacji...."

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-10 15:17:34 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:37:02.
 B III 341 1 2008 Załącznik 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-10 15:06:22 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:37:24.
 B III 341 1 2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-10 15:04:42 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:37:48.
B III 341 1 2008 Przetarg nieograniczony na
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od
km 172+827 (skrzyżowanie z drogą powiatową) do
km 178+270 (koniec cmentarza w miejscowości
Sobótka) ”.
 B III 341 1 2008 Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie dokumentacji....."

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2008-01-10 15:03:42 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:38:07.
Data wprowadzenia: 2008-01-10 15:03:42
Data modyfikacji: 2014-07-09 09:38:07
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP