Archiwum

 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2005 na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-03-21 08:28:22 | Data modyfikacji: 2006-03-28 14:35:14.
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2006r.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-03-28 14:40:50 | Data modyfikacji: 2007-01-03 10:19:34.
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007 na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-03 10:31:12 | Data modyfikacji: 2007-12-20 14:58:20.
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-12-20 15:00:23 | Data modyfikacji: 2009-01-30 12:20:40.
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2009 rok"

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-30 12:23:33 | Data modyfikacji: 2010-03-04 10:11:41.
 Informacja o wyborze oferty w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-05-08 10:28:08 | Data modyfikacji: 2007-01-03 10:20:02.
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-28 10:22:45 | Data modyfikacji: 2007-12-20 14:58:38.
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2008 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-04-07 09:18:37 | Data modyfikacji: 2009-01-30 12:21:16.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-06 08:21:19 | Data modyfikacji: 2010-03-04 10:12:26.
 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów o wybranych ofertach na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-16 09:13:53 | Data modyfikacji: 2007-12-20 14:58:57.
 Burmistrz Ożarowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:54:42 | Data modyfikacji: 2010-03-04 10:13:16.
Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:54:42
Data modyfikacji: 2010-03-04 10:13:16
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska