ROK 2017

 Wykaz udzielonych dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w 2017 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:45:35.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym i od nieruchomości w 2017 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zyta Surmańska, Grzegorz Wydrzycki - inspektor w UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2018-05-10 13:38:09 | Data modyfikacji: 2018-05-10 13:53:16.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz Ożarowa rozłożył na raty zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w 2017 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zyta Surmańska, Grzegorz Wydrzycki - inspektor w UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2018-05-10 13:54:05.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2017 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Samson | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:09:12 | Data modyfikacji: 2018-05-11 08:35:55.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2017 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Samson | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:10:31 | Data modyfikacji: 2018-05-11 08:36:44.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w 2017 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Żaneta Żak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 07:57:57.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym w 2017 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Żaneta Żak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 07:59:20.
Data wprowadzenia: 2018-05-11 07:59:20
Autor: Żaneta Żak
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP