Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:58:54.
Protokół z otwarcia ofert
 03072014prot.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:51:20.
Odpowiedź do zapytań do treści SIWZ
 01072014opsodp.rtf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-01 11:57:28.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-23 14:59:50.
Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-23 14:54:12.
Data wprowadzenia: 2014-06-23 14:54:12
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka