ROK 2011

 Umorzenia podatku od środków transportowych za 2011rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-06-01 10:59:13.
 Zwrot podatku akcyzowego za 2011 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-31 11:59:28.
 Wykaz osób prawnych, którym odroczono termin płatności z tytułu podatku od nieruchomości za 2011 rok w kwocie powyżej 500,00 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-31 08:16:03.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w kwocie powyżej 500,00 zł 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-31 08:14:20.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe od nieruchomości w kwocie powyżej 500,00 zł w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-31 08:12:40.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za 2011 rok w kwocie powyżej 500,00 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-31 08:10:38.
 Wykaz osób prawnych, którym umorzono odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-31 08:07:54.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z tytułu podatków w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-31 08:04:27.
Data wprowadzenia: 2012-05-31 08:04:27
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP