BIII271.3.2015 Przetarg nieograniczony na Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne (śmietniki) z systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-08-06 13:45:54.
 Protokół z otwarcie ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-08-03 08:49:41.
 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-07-23 10:35:09.
 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-07-23 08:38:12.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:45:27 | Data modyfikacji: 2015-07-10 13:11:27.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:42:39.
Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:42:39
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka