Archiwum

 B U R M I S T R Z   MIASTA  I  GMINY  OŻARÓW  


 


działając  na  podstawie  art.35 ust.1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst  jednolity  Dz.U. Nr  261,  poz.2603  z  2004r. ze  zm./


                                                              informuje


o  wywieszeniu  w  dniach  od  17  lipca   do  7  sierpnia 2006r.   wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży  położonych  w  Ożarowie, Glinianach  i  Dębnie.


Wykaz   został  wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń w  siedzibie  UMiG  w  Ożarowie  celem  podania  do  publicznej  wiadomości.


Szczegółowych  informacji   udziela  Referat  Rolnictwa  i  Gospodarki  Gruntami  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Ożarowie,  II  piętro,  pokój  27.

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-07-17 10:54:40 | Data modyfikacji: 2007-07-31 09:31:51.
 Wykaz nieruchomości

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-07-17 11:02:38 | Data modyfikacji: 2007-07-31 09:32:17.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-09-06 15:33:00 | Data modyfikacji: 2007-07-31 09:32:37.
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-02-08 13:27:51 | Data modyfikacji: 2007-07-31 09:32:55.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-31 13:58:27 | Data modyfikacji: 2007-07-31 09:33:13.
Data wprowadzenia: 2007-05-31 13:58:27
Data modyfikacji: 2007-07-31 09:33:13
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska