Kontrole zewnętrzne w 2016 roku.

Protokół z oględzin dla projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap"

 Protokół z kontroli projektu pn."Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap" przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:52:30 | Data modyfikacji: 2016-02-12 09:54:37.
 Informacja Pokontrolna Nr 2/VI/RPO/2016 dotycząca projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:59:44.
 Protokół kontroli Składowiska odpadów komunalnych w Julianowie przeprowadzonej przez Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:42:49 | Data modyfikacji: 2016-10-12 11:54:19.
 Wystąpienie pokontrolne Straży Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:45:33.
 Protokół kontroli Targowiska Miejskiego w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:48:03.
 Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opatowie w Podstawowej Szkole w Pisarach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:52:08.
 Informacja pokontrolna Nr 45/V/RPO/2016 w zakresie trwałości projektu pn: "Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-28 07:20:02.
 Protokół kontroli archiwum zakładowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-02 16:37:08.
 Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie Archiwalnym i Archiwach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-28 13:31:24 | Data modyfikacji: 2016-12-28 14:09:30.
 Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie Archiwalnym i Archiwach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-28 14:08:47.
Data wprowadzenia: 2016-12-28 14:08:47
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP