BIII.271.7.2017 Przetarg nieograniczony na budowę budynku użyteczności publicznej-DOM SENIORA

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-11-03 14:42:52.
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-28 08:02:01.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-26 15:05:56.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-08 11:23:34.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-09-08 11:03:13.
Data wprowadzenia: 2017-09-08 11:03:13
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka