Budżet 2011

  Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 13:08:24 | Data modyfikacji: 2011-04-12 13:09:24.
 Uchwała Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 13:21:58.
  Uchwała Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 13:23:22.
 Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 13:25:24.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2016 dla Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:31:11.
 Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do 30 września 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:33:41 | Data modyfikacji: 2011-12-13 08:51:01.
 Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do 30 września 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:34:53 | Data modyfikacji: 2011-12-13 08:52:26.
 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:36:21.
 Sprawozdanie Rb-Z wb. stanu na koniec III kwartału 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:38:52.
 Uchwała Nr 22/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 marca 2011 roku. w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Ożarów 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 07:47:54.
 Uchwała Nr 21/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie: opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 07:59:46.
 Analiza z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2011 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-09-17 13:46:05 | Data modyfikacji: 2012-09-17 13:47:39.
Data wprowadzenia: 2012-09-17 13:46:05
Data modyfikacji: 2012-09-17 13:47:39
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP