ROK 2005

 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono podatek od środków transportowych w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-09 09:28:04.
 Wykaz osób prawnych, którym umorzono podatek od środków transportowych w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-09 09:29:04.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-09 09:32:04.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono podatek rolny, leśny i od nieruchomości w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-09 09:33:11.
 Wykaz osób fizycznych, którym odroczono termin płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-09 09:34:53.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-09 09:37:18.
 Wykaz osób prawnych, którym umorzono podatek od nieruchomości w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-12 12:17:46.
 Wykaz osób prawnych, którym odroczono podatek od nieruchomości w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-12 12:18:51.
 Wykaz osób prawnych, którym rozłożono na raty podatek od nieruchomości w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-12 12:20:06.
 Wykaz osób fizycznych, którym odroczono podatek od środków transportowych w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-12 12:35:13.
Data wprowadzenia: 2006-06-12 12:35:13
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej