BIII.271.7.2020 Przetarg nieograniczony na Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasocin gmina Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-09-29 12:08:14.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-09-04 11:33:07.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:42:54.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:29:24.
Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:29:24
Opublikowane przez: Jolanta Pietras