Kontrole zewnętrzne w 2011 roku.

 Protokół z kontroli przeprowadzonej przez UKS dla inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:47:11 | Data modyfikacji: 2012-05-17 08:50:56.
 Protokół oględzin z kontroli przeprowadzonej przez UKS dla inwestycji pn. Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:28:09 | Data modyfikacji: 2012-05-17 08:52:01.
 Odpowiedź do zaleceń pokontrolnych nr 20/V/RPO/2011/P

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:26:07.
 Zalecenia pokontrolne do Informacji pokontrolnej Nr 20/V/RPO/2011/P dla inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:23:51 | Data modyfikacji: 2012-05-17 08:53:12.
 Odpowiedź do informacji pokontrolnej nr 20/V/RPO/2011/P

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:21:56.
 Informacja pokontrolna Nr 20/V/RPO/2011/P dla inwestycji pn. Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:18:02.
 Odpowiedź do informacji pokontrolnej nr 20/V/RPO/2011

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:15:15.
 Informacja pokontrolna Nr 20/V/RPO/2011 dla inwestycji pn. Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:11:44 | Data modyfikacji: 2012-05-17 08:18:25.
Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:11:44
Data modyfikacji: 2012-05-17 08:18:25
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP