Informacja o konsultacjach 2020 rok

Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady
Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ożarów na 2020 rok

projekt Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2020 rok

Formularz Konsultacji na 2020 rok

 Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów na 2020 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:09:55 | Data modyfikacji: 2020-02-03 09:22:24.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Stowarzyszenie Piłkarskie Oldboys Ożarów z siedzibą w Ożarowie, 27-530 Ożarów, ul. Plac Wolności 18 dla zadania publicznego pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu".

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marek Jopek - Stowarzyszenie Piłkarskie Oldboys Ożarów | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:44:10.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Międzyzakładowy Klub Sportowy "ALIT" w Ożarowie ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, dla zadania pn: "Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ożarowa"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Grzegorz Witek - Prezes Klubu Sportowego "Alit" | Data wprowadzenia: 2020-02-26 13:54:10.
 Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów dla zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Wiatrowska-Stańczyk - Prezes Zarządu | Data wprowadzenia: 2020-09-21 07:22:58.
  Ogłoszenie o konsultacjach - Oferta z własnej inicjatywy złożona dnia 29.09.2020r. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów dla zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Wiatrowska-Stańczyk - Prezes Zarządu | Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:51:29.
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady
Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia
Programu Współpracy Gminy Ożarów z
Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego
na terenie Gminy Ożarów na 2021 rok.

Formularz Konsultacji na 2021 rok

Projekt Programu na 2021 rok.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok

 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na terenie Gminy Ożarów na 2021 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-10-13 11:57:21 | Data modyfikacji: 2020-10-13 12:03:25.
Burmistrz Ożarowa ogłasza konsultacje dokumentu
„Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Ożarów na lata 2021-2027”.
Celem konsultacji jest poznanie opinii
mieszkańców gminy Ożarów w zakresie
tworzonego dokumentu, zebranie uwag i wypracowanie
wniosków.

Zarządzenie Burmistrza Ożarowa RM 59 2020.PDF

Załącznik nr 1 konsulatcje społeczne.docx

Strategia 2021 -2027-projekt.docx

 

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2020-11-05 18:00:51.
Data wprowadzenia: 2020-11-05 18:00:51
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych