Budżet 2007

 Uchwała Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia budzetu gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-31 12:52:19.
 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-31 12:53:49.
 Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-31 12:54:39.
 Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne roczne w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-31 12:55:54.
 Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-31 12:59:50.
 Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-31 13:04:00.
 Załącznik Nr 6 - Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-31 13:09:59.
 Załącznik Nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-31 13:10:57.
 Załącznik Nr 8 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-31 13:17:49.
 Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-01-31 13:19:08.
 Uchwała Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-24 11:50:58.
 Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-24 11:52:06.
 Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-05-24 11:55:03.
 Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-02 08:17:54.
 Uchwała Nr X/54/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-02 08:19:26.
 Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-10-18 10:38:06.
 Uchwała Nr XIII/79/2007 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-11-07 14:42:38.
 Uchwała Nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-04 12:58:25.
 Uchwała Nr XV/105/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:44:36.
 Uchwała Nr XVI/110/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:45:37.
 Analiza z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2007 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:08:10.
Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:08:10
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski