BIII271.1.2016 Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 360042T Julianów - Gliniany na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 755 do drogi powiatowej odc. Ożarów - Śródborze

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-12 13:41:36.
 Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:14:50.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-03-23 11:21:49.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-03-10 13:35:02.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-03-10 09:53:53.
Data wprowadzenia: 2016-03-10 09:53:53
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka