Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2010.

 Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:05:25.
 Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:23:55.
 Uchwała Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:24:47.
 Uchwała Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: powołania stałej Komisji Rewizyjnej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:25:40.
 Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:28:34 | Data modyfikacji: 2010-12-09 09:30:28.
 Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-09 09:30:08.
 Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Gminiy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 10:50:51 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:22:24.
 Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 10:56:33 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:27:15.
 Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:01:43 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:27:38.
 Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:03:01 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:28:21.
 Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:04:03 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:28:46.
 Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:05:08 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:29:10.
 Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:06:17 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:30:15.
 Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:06:55 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:31:38.
 Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:10:32 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:32:16.
 Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:12:22 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:32:58.
 Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:13:00 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:33:24.
 Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:17:24 | Data modyfikacji: 2011-01-12 13:35:57.

Zobacz:
 Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2010. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie, rok 2011. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2012. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2013 .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2011-01-12 11:17:24
Data modyfikacji: 2011-01-12 13:35:57
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski