Ewidencja Działalności Gospodarczej i Handlu

Jakie sprawy załatwiają Interesanci w Ewidencji Działalności Gospodarczej i Handlu

  •  wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  •  wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
  •  zmiany w ewidencji działalności gospodarczej
  •  wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  •  sprawy podatkowe miasta Ożarowa i jednostek gospodarki uspołecznionej

Opłaty:

 

- wydawanie zezwolenia na sprzedaż:

                         - piwo: 525zł

                         - wino: 525zł

                         - wódka: 2.100zł

 

Potrzebne dokumenty:

 

- do zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

                                          - wpis do ewidencji działalności gospodarczej

                                          - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu 

                                            stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

                                          - decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2005-01-11 14:44:50 | Data modyfikacji: 2009-07-10 12:01:46.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jadwiga Surowiec | Data wprowadzenia: 2009-07-10 12:11:41 | Data modyfikacji: 2012-02-07 09:02:43.
 Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-01-17 13:58:25.
 KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jadwiga Surowiec | Data wprowadzenia: 2012-09-04 08:16:22.
Data wprowadzenia: 2012-09-04 08:16:22
Autor: Jadwiga Surowiec
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP