BIII.271.13 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie gminy Ożarów

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 10:56:21.
 Zaktualizowany przedmiar robót 7a

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-29 13:12:12 | Data modyfikacji: 2014-07-29 13:13:21.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-28 11:29:27.
 Aktualnie obowiązjąca SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-17 10:46:26.
 Wyjaśnienia do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-17 10:42:49.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-16 11:08:05 | Data modyfikacji: 2014-07-16 11:09:43.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-16 11:06:14.
Data wprowadzenia: 2014-07-16 11:06:14
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka