BIII.271.5.2014 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 wybornazdor1004.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:28:39.
 Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-28 12:18:28.
 Dokumentacja Techniczna

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-20 12:50:43.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-20 12:49:44.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-20 12:49:12.
Data wprowadzenia: 2014-03-20 12:49:12
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka