ROK 2012

 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:22:26.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:23:34.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz umorzył odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:27:25.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz odroczył termin płatności zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:30:54.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2012 rok w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:34:59 | Data modyfikacji: 2013-05-27 09:38:15.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 09:36:20 | Data modyfikacji: 2013-05-27 09:39:47.
 Zwrot podatku akcyzowego za 2012 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-05-27 14:34:02.
Data wprowadzenia: 2013-05-27 14:34:02
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP