Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014

 Uchwała Nr XLIV/363/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.3206 z dnia 27.11.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:21:05 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:49:54.
 Uchwała Nr XLIV/361/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Przybysławice w Gminie Ożarów na lata 2010-2017.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:18:26.
 Uchwała Nr XLIV/360/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2015 rok na terenie Gminy Ożarów OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.3144 z dnia 24.11.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:14:51 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:49:07.
 Uchwała Nr XLIV/359/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na terenie Gminy Ożarów OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.3143 z dnia 24.11.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:11:12 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:37:23.
 Uchwała Nr XLIV/358/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:07:43.
 Uchwała Nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.3204 z dnia 27.11.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-11-21 10:05:16 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:36:12.
 Uchwała Nr XLVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.2877 z dnia 31.10.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-11-21 09:59:57 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:33:57.
  Uchwała Nr XLVIII/356/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 13:18:05.
  Uchwała Nr XLVIII/353/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.2876 z dnia 31.10.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 13:16:59 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:32:06.
  Uchwała Nr XLVIII/352/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 13:13:54.
  Uchwała Nr XLVIII/351/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ożarów na lata 2014-2021.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 13:10:00.
  Uchwała Nr XLVIII/350/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014 r. poz.2875 z dnia 31.10.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 13:08:00 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:35:17.
  Uchwała Nr XLVIII/349/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Opatowskiemu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 13:05:26.
  Uchwała Nr XLVIII/348/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 13:01:52.
 Uchwała Nr XLVIII/347/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:07:11.
 Uchwała Nr XLVIII/346/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:05:22.
 Uchwała Nr XLVIII/345/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:03:30.
 Uchwała Nr XLVIII/344/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 10:56:55.
  Uchwała Nr XLVI/343/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 13:13:33.
 Uchwała Nr XLVI/342/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLV/335/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji pn: "Remont drogi powiatowej Maruszów-Dębno-Biedrzychów-Nowe-Janów-Lasocin" dofinansowanej ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 13:05:37.
 Uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLV/334/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 13:03:35.
 Uchwała Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: zmiany uchwałyNr XLV/336/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: współdziałania z Gminą Zawichost w zakresie przebudowy drogi gminnej Pisary-Józefków w miejscowości Pisary i Józefków.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:59:51.
 Uchwała Nr XLVI/339/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.2690 z dnia 08.10.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:55:12 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:31:16.
 Uchwała Nr XLVI/338/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:53:43 | Data modyfikacji: 2014-10-14 13:14:07.
 Uchwała Nr XLV/337/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Przybysławice w Gminie Ożarów na lata 2008-2015

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:44:12.
 Uchwała Nr XLV/336/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: współdziałania z Gminą Zawichost w zakresie przebudowy drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Pisary i Józefków.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:42:43.
 Uchwała Nr XLV/335/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji pn: "Remont drogi powiatowej Maruszów-Dębno-Biedrzychów-Nowe-Janów-Lasocin" dofinansowanej ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:39:03.
 Uchwała Nr XLV/334/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:27:33.
 Uchwała Nr XLV/333/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.2546 z dnia 23.09.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:26:09 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:20:33.
 Uchwała Nr XLV/332/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:25:00.
 Uchwała Nr XLV/331/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.2531 z dnia 19.09.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:23:12 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:18:51.
 Uchwała Nr XLIV/330/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.2173 z dnia 22.07.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:07:44 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:17:22.
 Uchwała Nr XLIV/329/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:04:23.
 Uchwała Nr XLIV/328/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz.2291 z dnia 11.08.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:03:13 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:15:53.
 Uchwała Nr XLIV/327/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy na lata 2014-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:02:15.
 Uchwała Nr XLIV/326/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Ożarów do wykonania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-01 14:00:13.
 Uchwała Nr XLIV/325/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia Anexu do Planu Odnowy Miejscowości Gliniany w Gminie Ożarów na lata 2008-2015

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-01 13:56:25.
 Uchwała Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-01 13:54:07.
 Uchwała Nr XLIV/323/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/44/2011 rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-01 13:52:21 | Data modyfikacji: 2014-08-01 13:52:52.
 Uchwała Nr XLIII/322/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-01 13:31:24.
 Uchwała Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ożarowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-01 13:21:14.
 Uchwała Nr XLIII/320/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ożarów za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-01 13:18:44.

Załączniki do Uchwały Nr XLII/318/2014

  Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2014-2019.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:39:31.
 Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-03 13:19:49.
  Uchwała Nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie:ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-03 13:15:44.
  Uchwała Nr XLII/316/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: najmu lokalu użytkowego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-03 12:59:04.
  Uchwała Nr XLII/315/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-03 12:57:38.
  Uchwała Nr XLII/314/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-06-03 12:55:27.
 Uchwała Nr XLI/313/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-23 09:58:42.
 Uchwała Nr XLI/312/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-23 09:48:48.
 Uchwała Nr XLI/311/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-23 09:43:18.
 Uchwała Nr XLI/310/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-23 09:42:24.
 Uchwała Nr XLI/307/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-23 09:41:04.
 Uchwała Nr XLI/306/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za 2013 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-23 09:39:24.
 Uchwała Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za 2013 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-23 09:37:31 | Data modyfikacji: 2014-04-23 09:39:50.
 Uchwała Nr XLI/304/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-23 09:34:45.
 Uchwała Nr XL/303/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:37:11.
 Uchwała Nr XL/302/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: wzniesienia pomnika niepodległościowego w mieście Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:35:51.
 Uchwała Nr XL/301/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:33:44 | Data modyfikacji: 2014-04-10 13:34:23.
 Uchwała Nr XL/300/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Zawichost

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:26:13.
 Uchwała Nr XL/299/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:25:10.

Załączniki do Uchwały Nr XL/298/2014

 Uchwała Nr XL/298/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy na lata 2014-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:24:09.
 Uchwała Nr XL/297/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy nz 2015 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 12:58:09.
 Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości i ich wykorzystywania.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 12:51:53.
 Uchwała Nr XL/295/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Ożarów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 12:48:41.
  Uchwała Nr XL/294/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 12:45:54.
  Uchwała Nr XL/293/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2014 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 12:44:21.
  Uchwała Nr XL/292/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-10 12:42:34.
  Uchwała Nr XL/291/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek za dostarczaną wodę z urządzeń Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Piasecka | Data wprowadzenia: 2014-04-10 12:34:05.
 Uchwała Nr XXXIX/290/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 572 z dnia 11.02.2014 OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2014r. poz. 572 z dnia 11.02.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-12 13:18:38 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:12:18.
 Uchwała Nr XXXIX/289/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany WPF Gminy Ożarów na lata 2014-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-12 13:17:40 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:35:43.
 Uchwała Nr XXXIX/288/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2014 rok OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 571 z dnia 11.02.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-12 13:12:56 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:35:08.
 Uchwała Nr XXXIX/287/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany WPF na lata 2014-2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-12 13:03:58 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:35:54.
 Uchwała Nr XXXIX/286/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 570 z dnia 11.02.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:52:11 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:36:12.
 Uchwała Nr XXXIX/285/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 569 z dnia 11.02.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:49:28 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:36:20.

Załącznik Nr1

 Uchwała Nr XXXIX/284/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:43:42 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:36:29.

Plan pracy komisja Budżetu

Plan pracy komisja Oświaty

Plan pracy komisja Rolnictwa

 Uchwała Nr XXXIX/283/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2014 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:42:11 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:36:39.
 Uchwała Nr XXXIX/282/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:40:18 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:36:51.
 Uchwała Nr XXXIX/281/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniśżnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dażywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 OPUBLIKOWANO Dz. Urz. Woj. Św. 2013r. poz. 568 z dnia 11.02.2014

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:38:34 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:36:59.
 Uchwała Nr XXXIX/280/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie w gminie Ożarów urzędowej nazwy miejscowości Gliniany Poduchowne.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:23:18 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:37:09.

Zobacz:
 Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2010. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie, rok 2011. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2012. .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2013 .  Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Ożarowie rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:23:18
Data modyfikacji: 2014-03-31 11:37:09
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP